85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

Xử lý bụi và khí độc hại

Print Friendly and PDF

I. XỬ LÝ KHI CÓ BỤI

Công nghệ mài bóng, đánh bóng, phun cát và sinh ra rất nhiều bụi, người hút bụi dẫn đến bệnh nghề nghiệp về phổi. Vì thế, khi gia công còng nghệ này, cần phải có thiết bị hút bụi. Phương pháp hút bụi gồm có các phương pháp: hút bụi cơ khí, hút bụi rủa, hút bụi màng lọc và hút bụi tĩnh điện…

1. Hút bụi cơ khí

Hút bụi cơ khí có các phương pháp: hút bụi trong lực, lực quán tính, lực ly tâm…Phương pháp này lợi dụng tác dụng lực cơ khí, bụi phân ly từ dòng khí. Cấu tạo thiết bị đơn giản, năng lượng tiêu hao ít, đầu tư. bảo dưỡng ít, nhưng hiệu suất hút bụi không cao.

a. Hút bụi trọng lực

Hút bụi trọng lực làm cho không khí chứa bụi đi vào buồng thê tích lớn, làm cho tốc độ dòng khí giảm đi, bụi được lắng xuống do trọng lực, tách ra khỏi dòng khí, hút bụi trọng lực có thể loại bỏ hạt bui có dường kính trên 50 pm, hiệu suất đạt 40 – 60%, thường dùng để làm sạch bụi trước.

b. Hút bụi quán tính

Dùng tấm ngăn làm vật chắn đế ngăn dòng khí, gây đột biến phương chuyển động, sinh ra hiện tượng phản tác dụng quán tính với bụi, mà lắng xuống. Đường kính hạt bụi có thể được loại bỏ là 20 pm. hiệu suất 50 – 70%.

c. Hút bụi ly tâm

Dòng khí đi vào bộ phận hút bụi theo hướng vào thành trụ tròn máy hút bụi, hình thành chuyển động quay, do tác dụng lực ly tâm, bụi va đập vào thành máy, rơi xuống. Thiết bị cấu tạo kín, chiếm diện tích nhỏ, có thể loại bỏ hạt bụi có đường kính trên 10 pm, hiệu suất đạt trên 80%.

2. Hút bụi rửa

Phương pháp hút bụi rửa: dùng nước rửa dòng khí chứa bụi, bụi trong dòng khí va chạm với giọt nước (hoặc màng nước), bị nước cuốn đi. Phương pháp này dùng nước nhiều, công suất tiêu hao lớn, chi phí vận hành cao. Thiết bị thường dùng là tháp phun, tháp đệm, bộ phận rửa kiểu ly tâm, bộ phận rửa kiểu phun…

3. Hút bụi lọc

Phương pháp hút bụi lọc là cho dòng khí đi vào nguyên liệu lọc, bụi được giữ lại. Thông thường sử dụng bộ phận lọc kiểu túi. có thể xử lý nồng độ bụi thấp, khí có hạt bụi có đường kính rất nhỏ (0,1 – 0,2 pm), hiệu suất khử bụi 90 – 99%. Thiết bị này chiếm diện tích lớn, chi phí cao, không xử lý được dòng khí bụi có độ ấm cao hoặc có chất ăn mòn mạnh.

II. XỬ LÝ LÀM SẠCH KHÍ N02

Trong quá trình tẩy axit (công nghệ xử dụng HN03), lượng khí NO2 bay ra nhiều, tính kích thích lớn. Khí N02 là chất khí ăn mòn mạnh. Phương pháp xử lý thường dùng gồm hai phương pháp: phương pháp khô và phương pháp ướt. Phương pháp ướt có phương pháp hấp thụ kiềm, hấp thụ amôniac, hấp thụ nước, hấp thụ hai cấp kiềm, amôniac. Phương pháp khô gồm phương pháp khử xúc tác, hấp phụ than hoạt tính.

1. Phương pháp hấp thụ nước

Phương pháp hấp thụ nước là phương pháp hấp thụ N02 trong khí thải bằng nước hoặc dung dịch. Phương pháp này đơn giản, đầu tư ít.

a. Phương pháp hấp thụ kiềm

Khí N02 thuộc dòng khí axit, có thể hấp thụ bằng dung dịch NaOH 30% hoặc Na2C03 10 – 15%, cũng có thể dùng dung dịch phế thải tẩy dầu tính kiềm trong sản xuất mạ. Tiến hành phản ứng hấp thụ trong 2-3 tháp phản ứng đệm nối tiếp nhau. Phương pháp này có thể hấp thụ khí N02, có hiệu suất 80 – 90%. Trong quá trình hấp thụ, tiến hành phản ứng sinh thành muối NaNO3 và NaNO2, sau khi bay hơi, kết tinh, phân ly, có thể sử dụng lại được.

b. Phương pháp hấp thụ nước

Dùng nước để hấp thụ dòng khí N02, hiệu suất hấp thụ thấp. Thông thường dùng Ure để kiềm chế dòng khí NO2, khí No2 còn lại được hấp thụ nước.

c. Phương pháp hấp thụ amôniăc

Tiến hành hấp thụ phun NH4OH 3 – 5% với dòng khí thải, sinh thành muối NH4NO3 và NH4N02, khi hàm lượng tổng của hai chất này đạt đến 12%, cho vào bể chứa, có thể dùng làm phân bón.

d. Phương pháp hấp thụ NaOH, H202, Na2S

Dùng Na2S làm chất khử dể loại bỏ khí N02, trước tiên khí có NO2 được hấp thụ bầng NaOH, làm giảm nồng độ khí N02, đi qua cấp thứ hai H202, làm cho NO ôxi hóa thành N02, để nàng cao độ hấp thụ N02, cấp ba là khử bằng Na2S, khi nồng độ N02 cao. hệ số hấp thụ trên 94%.

2. Phương pháp khô hấp thụ bằng than hoạt tính

Phương pháp khô hấp phụ bằng than hoạt tính là phương pháp làm sạch dùng chất hấp phụ, tiến hành hấp phụ hóa học hoặc vật lý. Chất hấp phụ là than hoạt tính, là chất có diện tích bề mặt lớn. không chỉ có tác dụng hấp phụ còn có tác dụng khử. Khi nhiệt độ cao, độ ẩm cao, phân tử nước có thế thay thế phân tử N02 đã hấp phụ. Vì thế, khi than hoạt tính đã hấp phụ bão hòa, có thể dùng hơi nước gia nhiệt hoặc nước sôi, làm cho N02 thoát ra mà tái sinh.

III. XỬ LÝ BỤI MÙ AXIT CRÔM

Trong quá trình mạ crôm, sinh ra nhiều khí hyđrô ôxi. Những chất khí này bay ra, mang theo axit crôm. Gia nhiệt mạ crôm. khi dung dịch bay hơi cũng mang theo axit, làm ô nhiễm môi trường. Hiện nay, phương pháp xử lý bụi crôm có hai loại: bộ phận làm sạch bụi crôm, kiềm chế bụi crôm.

1. Máy làm sạch bụi mù axit crôm

Máy làm sạch bụi mù axit crôm có thiết bị lợi dụng sự giám áp khi quạt hút đẩy ra, bụi mù crôm chịu trớ lực mà lắng xuống, tách ra khỏi thể khí. Máy thu hồi crôm kiểu mắt lưới có hiệu suất cao, trở lực ít, cấu tạo đơn giản, để quản lý bảo dưỡng, cho nên được dùng rộng rãi, nhưng chi phí cao, điện năng tiêu thụ nhiều.

2. Phương pháp kiềm chế bụi mù crôm

a. Chất hoạt tính bề mặt F- 53

– Chất hoạt tính bề mặt F – 53 là chất hoạt tính bề mặt tốt cấu tạo hóa học ổn định, chịu nhiệt độ cao, chịu chất ôxi hóa mạnh, chịu điện phân, nứt phân hủy ở nhiệt độ 200 – 250°c, có dạng bột màu trắng. Khi cho vào dung dịch mạ, chất kiềm chế sẽ hấp phụ trên bề mặt tiếp xúc giữa chất lỏng và khí, hình thành lớp màng bền chắc, làm sức căng bề mặt giảm đi, làm tăng bề mặt tiếp xúc giữa chất lỏng và không khí.

– Khi mạ crôm trên anôt, catôt có nhiều bọt khí hyđrô, ôxi, khi những bọt khí này thoát ra khỏi bề mặt dung dịch, có tác dụng khuấy trộn dung dịch và mang theo bụi mù axit crôm.

– Khi cho chất F – 53 có tác dụng tạo bọt, do tác dụng khuấy trộn, sinh ra rất nhiều bọt nhỏ. Độ lớn của bọt tăng lên khi hàm lượng chất F – 53 giảm đi.
Khi bọt khí hyđrô, ôxi bị chắn bởi lớp bợt trên bề mặt dung dịch. Hạt nhỏ bụi mù crôm, do sự va chạm với lớp bọt, tập trung thành giọt nhỏ lớn. Khi những giọt nhỏ tăng nhiều, dưới tác dụng của trọng lực, quay trở lại dung dịch mạ, cuối cùng bụi mạ crôm bị kiềm chế trong bế mạ. Do sức căng giảm, khi bọt khí bị phá vỡ, cũng không đù năng lượng để đem bụi mù crôm vào không khí, kích thước phân tử bọt khí hyđrô, ôxi rất nhỏ, cho nên có thể dễ dàng đi qua lỗ xốp lớp bọt, bay ra ngoài. Hàm lượng chất F – 53 càng cao, lớp bọt sinh ra càng dày.

– Cho chất F – 53, điều kiện công nghệ vốn có không thay đổi, nhưng làm giảm ô nhiễm không khí trong phân xưởng, bảo đảm sức khỏe công nhân, giảm tiếng ồn, giảm thiết bị quạt hút, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm CrO3, giảm chi phí bảo dưỡng.

b. Dùng quả cầu chất dẻo

Quả cầu chất dẻo rỗng, đường kính 5-20 mm, được rải một lớp hoặc hai lớp trên bề mặt dung dịch mạ, cũng có tác dụng kiềm chế. Quả cầu chất dẻo dùng nhựa policlovinyl hoặc polivinyl, khi lấy chi tiết mạ ra không có ảnh hướng gì, dùng phương pháp này cũng rất tốt.

IV. KIỀM CHẾ BỤI MÙ AXIT KIỀM

– Dùng phương pháp nhất định, làm cho bụi mù axit, kiềm thoát ra ít đi gọi là kiềm chế bụi mù axit kiềm. Do tác dụng tạo bọt của chất hoạt động bề mặt, kiềm chế bụi mù axit, kiềm. Trong quá trình sản xuất, do tác dụng hóa học hoặc điện hóa, sinh ra nhiều loại chất khí hvđrô, ôxi. Cho vào trong dung dịch, chất hoạt động bể mặt với hàm lượng nhất định, có tác dụng tạo bọt, lóp bọt nổi lên bề mặt, tạo thành nhiều lớp dày. kín, sự bay hơi của dung dịch và sự thoát ra của bụi mù axit, kiềm bị chận lại, có tác dụng kiềm chế.

– Natrilauryl sunlat, chất nhũ hóa OP là chất kiềm chế sự bay hơi khi tẩy kẽm trong dung dịch axit HCl, H2S04. Ure là chất kiềm chế rất hiệu quả khí N02, khi tây đồng trong dung dịch HNO3, hỗn hợp axit hoặc tẩy lớp mạ không đạt chất lượng.
XEM THÊM:
THI CÔNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG HỆ THỐNG CYCLON

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

Xử lý nước thải chi phí thấp - Ứng dụng công nghệ Wetland

Xử lý nước thải chi phí thấp - Ứng dụng công nghệ Wetland

Xử lý nước thải chi phí thấp ứng dụng công nghệ wetland, việc sử dụng thực vật để xử lý nước thải đang được ứng dụng cao

Xử lý nước thải giặt là

Xử lý nước thải giặt là

Xử lý nước thải giặt là, khu xưởng giặt là với nước thải nhiễm BOD và COD cao.

3 LOẠI BỂ LẮNG THÔNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3 LOẠI BỂ LẮNG THÔNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Các bể lắng có nhiệm vụ lắng các hạt rắn nhỏ hơn 0,2mm. Bể lắng có nhiều loại khác nhau và hiện thông dụng hơn cả là các bể lắng liên tục. Bùn lắng...

Đặc điểm công nghệ hóa lý

Đặc điểm công nghệ hóa lý

Công nghệ hóa lý

Công nghệ lọc sinh học

Công nghệ lọc sinh học

Công nghệ lọc sinh học

Hệ thống xử lý mùi nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hệ thống xử lý mùi nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

Việt Nam là một trong những quốc gia đang ở giai đoạn đầu của quá trình thay đổi cơ cấu tiêu thụ lương thực thực phẩm. Trong thập kỷ vừa qua, mức tiêu...

Phương pháp xử lý khí thải bằng hệ thống Cyclon

Phương pháp xử lý khí thải bằng hệ thống Cyclon

Các nhà máy sản xuất hiện nay đều hướng đến các thiết bị, hệ thống xử lý khí thải hiện đại. các hệ thống đó phải đáp ứng được hiệu năng xử lý và tiết...

Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư tập trung

Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư tập trung

Nước thải sinh hoạt từ khu dân cư tập trung nếu không được xử lý sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường xung quanh chúng ta. Để đảm bảo môi trường...

Bồn Composite xử lý nước thải

Bồn Composite xử lý nước thải

Thiết kế và lắp đặt bồn bể composite xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.

Các phương pháp xử lý khí Flo và hợp chất của Flo

Các phương pháp xử lý khí Flo và hợp chất của Flo

Khí thải trong công nghiệp sản suất phân super photphat có chứa hiều hợp chất của Flo như: hidro florua(HF), Silic tetraflorua(SiF4), axit...

Sự khác biệt giữa MBR và MBBR

Sự khác biệt giữa MBR và MBBR

Sự khác biệt giữa MBR và MBBR như thế nào? Khả năng xử lý photpho có trong nước thải đầu vào của 2 hệ thống này như thế nào? Có cần sử dụng...

Các phương pháp xử lý khí thải Clo

Các phương pháp xử lý khí thải Clo

Nguồn thải khí clo là một số nhà máy hóa chất như, các nhà máy sản xuất bột giặt , chất tẩy rửa Khi đốt than , giấy , chất dẻo và nhiên liệu rắn cứng...

Xử lý nước thải hóa lý bằng giải pháp PEROZON

Xử lý nước thải hóa lý bằng giải pháp PEROZON

Những loại Nước thải có thành phần phức tạp, bao gồm nhiều loại chất khác nhau, các loại vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh trong các hoạt động của phòng...

Thiết bị xử lý nước thải hiếu khí đơn giản

Thiết bị xử lý nước thải hiếu khí đơn giản

Để đảm bảo nước đầu ra thì cần phải áp dụng các công nghệ xử lý nước thải sinh học nói chung và hiếu khí nói riêng. Nhưng để có thể xử lý nước thải...

Tiếng Anh chuyên ngành Xử lý nước thải/Môi trường

Tiếng Anh chuyên ngành Xử lý nước thải/Môi trường

Dưới đây là tổng hợp các từ vựng tiếng anh liên quan đến khối ngành kỹ thuật môi trường/ cấp thoát nước. Hy vọng đây là công cụ hữu dụng cho những kỹ...

Các công nghệ xử lý khí thải hiện nay

Các công nghệ xử lý khí thải hiện nay

Tháp rửa khí (Scrubber)_Tháp hấp phụ _Tháp gia nhiệt

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là phương pháp dựa trên hoạt động sống của vi sinh vật, chủ yếu là vi khuẩn dị dưỡng hoại sinh để xử lý nước...

Công nghệ Fenton ứng dụng trong xử lý nước thải

Công nghệ Fenton ứng dụng trong xử lý nước thải

Dùng cho phản ứng Fenton cần có xúc tác và chất oxy hóa. Chất xúc tác có thể là muối sắt hai hoặc sắt ba còn chất oxy hóa là hyđro peroxit

Tổng quan nước thải sinh hoạt

Tổng quan nước thải sinh hoạt

TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT_CÁC THÔNG SỐ Ô NHIỄM ĐĂC TRƯNG CỦA NƯỚC THẢI_CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CÁC PHƯƠNG PHÁP TUYỂN NỔI ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CÁC PHƯƠNG PHÁP TUYỂN NỔI ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Bể tuyển nổi và các phương pháp tuyển nổi ứng dụng trong xử lý nước thải

Tin cũ hơn

Công nghệ OXY hóa bậc cao (AOP)

Công nghệ OXY hóa bậc cao (AOP)

Công nghệ này thường được áp dụng trong xử lý nước thải có nồng độ COD khó phân hủy và độ màu cao. Quá trình oxy hóa có thể được sử dụng tại bước xử...

Xử lý khí CO2

Xử lý khí CO2

CO2 được biết đến bởi tác động của nó đối với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên CO2 có thể được tái chế thành nhiên liệu và hóa chất....

Hiệu suất của các công trình xử lý nước thải

Hiệu suất của các công trình xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải luôn đóng một vai trò đặc biệt quan trọng và ảnh hưởng tới hiệu xuất của hệ thống xử lý nước thải. Đó là điều hiển nhiên,...

Công nghệ xử lý nước thải MBBR

Công nghệ xử lý nước thải MBBR

MBBR là từ viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh dính bám...

Xử lý nước thải có Crom

Xử lý nước thải có Crom

Nước thải có crôm sinh ra trong quá trình mạ crôm, thụ động hóa mạ kẽm, mạ đồng và hợp kim của chúng. Ion Cr+6 có tính độc rất mạnh. Phương pháp xử lý...

Xử lý nước thải xi mạ

Xử lý nước thải xi mạ

Xử lý nước thải sinh mạ dùng phương pháp xử lý như thế nào? bài viết này moitruongcms sẽ giới thiệu cho bạn biết

Xử lý nước thải chứa XIANUA

Xử lý nước thải chứa XIANUA

Nước thải xianua sinh ra do quả trình mạ xianua như mạ đồng, mạ kẽm, mạ hợp kim đồng thiếc. Hợp chất xianua rất độc, gây ô nhiễm môi trường, có hại...

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng giá thể lưu động MBBR

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng giá thể lưu động MBBR

Công nghệ MBBR là một trong những công nghệ xử lý nước thải hiện đại ngày nay, được phát triển trên cơ sở công nghệ Aerotank truyền thống (công nghệ...

Nước thải và quy trình xử lý nước thải

Nước thải và quy trình xử lý nước thải

Dưới tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hoá và sự gia tăng dân số, tài nguyên nước trong các vùng lãnh thổ ngày càng chịu áp lực càng nhiều. Hệ quả...

thi công xử lí nước thải

thi công xử lí nước thải

DHG technology là đơn vị chuyên thi công xử lý nước thải chúng tôi chuyên thi công lắp đặt vận hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải

Ưu - nhược hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp

Ưu - nhược hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp

Hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp bao gồm những nội dung gì mời bạn tham khảo qua bài viết này nhé

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Ngày nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe con người đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng và cấp thiết. Chính vì vậy, việc cung...

THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI CHUYÊN NGHIỆP

THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI CHUYÊN NGHIỆP

Lò hơi là nguồn cung cấp nhiệt cho các thiết bị công nghệ qua dung môi chất dẫn nhiệt là hơi nước cao cấp. Lò hơi có thể được cấp nhiệt từ nhiều nguồn...

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO MỘT HỆ THỐNG XỬ LÝ THÔNG THƯỜNG

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO MỘT HỆ THỐNG XỬ LÝ THÔNG THƯỜNG

quy trình xử lý nước thải thông thường được xử lý theo 5 công đoạn: xử lý sơ cấp, xử lý phân hủy sinh học trong điều kiện kỵ khí, xử lý phân hủy...

Hệ thống xử lý nước cấp lò hơi

Hệ thống xử lý nước cấp lò hơi

Chất lượng nước cấp vào lò hơi có ý rất quan trọng đối với việc đảm bảo sự an toàn khi vận hành lò hơi, quyết định hiệu quả làm việc của lò hơi, và...

Xử lý khí thải lò đốt rác

Xử lý khí thải lò đốt rác

Xử lý khí thải lò đốt rác chất thải nguy hại

Xử lý nước thải cao su

Xử lý nước thải cao su

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU

Hệ thống xử lý bụi, khí thải trong Công nghiệp bằng Cyclone

Hệ thống xử lý bụi, khí thải trong Công nghiệp bằng Cyclone

Những nhà máy sản xuất hiện nay đang hướng đến việc sử dụng những công nghệ lọc khí tiên tiến vừa hiệu quả cao vừa tiết kiêm chi phí. Một trong những...

Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

Trong quy trình công nghệ ngành dệt nhuộm có khoảng 88% lượng nước được sử dụng sẽ được thải ra dưới dạng nước thải, 12% còn lại bay hơi.Nhìn chung,...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây