85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Print Friendly and PDF

Hiện nay sự thay đổi của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 thì giấy phép môi trường (GPMT) được coi là một trong những hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp cần thực hiện để tránh những sai sót xử phạt không đáng có. Việc có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 của Luật này đã quy định về việc thời gian cần thực hiện giấy phép môi trường. Ở bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các mốc thời gian cần để thực hiện GPMT.

1. Giấy phép môi trường là gì?

giay phep moi truong la gi

Giấy phép môi trường là gì?

   Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật BVMT năm 2020 thì:
Giấy phép môi trường là văn bản được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu và điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
   Căn cứ vào khoản 1 Điều 40 Luật BVMT năm 2020 GPMT bao gồm một số nội dung như sau: 
- Các thông tin cơ bản về dự án, bao gồm mục đích, phạm vi, quy mô, và địa điểm thực hiện.
- Thông tin chi tiết về nguồn phát sinh nước thải, lưu lượng xả nước thải tối đa, và các biện pháp xử lý nước thải.
- Thông tin về nguồn phát sinh khí thải, lưu lượng xả khí thải tối đa, và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung.
- Chi tiết về loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
- Yêu cầu và điều kiện cụ thể về bảo vệ môi trường, bao gồm các biện pháp thu gom, xử lý chất thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, và các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường.
   Đối với yêu cầu bảo vệ môi trường, cần phải áp dụng các biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường bảo vệ nguồn tài nguyên và sinh quyển. Các biện pháp này bao gồm việc xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải, quản lý hiệu quả nguồn phát sinh nước thải và khí thải và sử dụng các công nghệ tiên tiến để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

2. Tại sao doanh nghiệp cần làm giấy phép môi trường?

tai sao can lam giay phep moi truong

   Tại sao cần làm giấy phép môi trường

   Giấy phép môi trường đóng vai trò quan trọng như một công cụ quản lý thống nhất và có tính pháp lý cao trong việc giám sát kiểm tra và thanh tra các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường của các dự án trong quá trình triển khai bao gồm cả giai đoạn xây dựng, vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức. Vì vậy, GPMT đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất, vận hành và xây dựng không gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh. Đảm bảo doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định của pháp luật.

3.  Đối tượng cần thực hiện giấy phép môi trường?

    Theo quy định tại Điều 39 của Luật BVMT năm 2020 quy định các đối tượng cần phải có giấy phép môi trường bao gồm:

doi tuong can lam giay phep moi truong

Đối tượng cần làm giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

   Đối tượng 1: Các dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III mà có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường cần được xử lý hoặc các dự án phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi bắt đầu vận hành chính thức. Tuy nhiên, các dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn GPMT.
   Đối tượng 2: Các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 và có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1 cũng cần phải có giấy phép môi trường.

Xem thêm:  DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG

4. Cơ quan cấp giấy phép môi trường

co quan cap giay phep moi truong
Cơ quan cấp giấy phép môi trường

CƠ QUAN CẤP PHÉP

ĐỐI TƯỢNG CẤP PHÉP
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Có trách nhiệm cấp GPMT cho các trường hợp sau đây, trừ những trường hợp được quy định ở Khoản 2:
- Cấp GPMT cho các dự án đầu tư đã được Bộ TNMT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động bảo vệ môi trường.
- Các đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật, bao gồm:
+ Dự án nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác nhận được trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh.
+ Cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
+ Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

BỘ QUỐC PHÒNG VÀ BỘ CÔNG AN

Chịu trách nhiệm cấp GPMT cho dự án, cơ sở thuộc bí mật Nhà Nước về Quốc Phòng và An NinhUBND CẤP TỈNH


Cấp GPMT cho các đối tượng sau đây, trừ những trường hợp được quy định ở Khoản 1 và Khoản 2:
- Dự án đầu tư thuộc nhóm II theo quy định tại Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi Trường này.
- Dự án đầu tư thuộc nhóm III theo quy định tại Điều 29 của Luật Bảo vệ Môi Trường này, và dự án nằm trên địa bàn của 02 cấp hành chính cấp huyện trở lên.
- Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Luật này đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.


UBND CẤP HUYỆN

Chịu trách nhiệm cấp GPMT cho các đối tượng được quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ những trường hợp được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 của Điều này.

5. Thời gian thực hiện giấy phép môi trường

    Trong Điều 42 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các quy định về thời điểm thực hiện giấy phép môi trường được xác định như sau:

thoi gian thuc hien giay phep moi truong

Thời điểm cần thực hiện giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

- Dự án đầu tư phải tiến hành đánh giá tác động môi trường và có Giấy phép Môi trường (GPMT) trước khi thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp đã được miễn theo quy định tại mục cụ thể này
- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải tiến hành đánh giá tác động môi trường và có GPMT trước khi thực hiện, khi có văn bản quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo các điểm quy định tại khoản 1, điều 36 của Luật này. Trong trường hợp dự án xây dựng không thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng, thì cũng cần có GPMT trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng
- Đối với dự án đầu tư như quy định tại khoản 2, điều 39 của Luật này, khi đang thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực, chủ dự án đầu tư được chọn có thể tiếp tục thực hiện vận hành thử nghiệm để sau đó được cấp GPMT sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm hoặc có thể nộp hồ sơ để được cấp GPMT trước khi hết thời hạn thử nghiệm. Mặc dù không yêu cầu vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải, kết quả của quá trình thử nghiệm cần được báo cáo, đánh giá theo quy định tại điều 46 của Luật này
- Cơ sở bắt đầu hoạt động trước ngày 01/01/2022:
Trường hợp 1: Nếu chưa có GPMTTP (Giấy phép môi trường thành phần) => phải tiến hành cấp GPMT trong thời hạn 36 tháng tính từ ngày Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 có nghĩa đến hết 31/12/2024 thì tính tới thời điểm hiện tại các doanh nghiệp cần tiến hành hoàn thiện giấy phép môi trường trong năm 2024.
Trường hợp 2: Nếu đã có GPMTTP => phải tiến hành cấp GPMT trong vòng 5 năm (tính từ ngày 01/01/2022) hoặc khi một trong các GPMTTP hết hiệu lực.

6. Đơn vị thực hiện giấy phép môi trường

don vi chuyen thuc hien giay phep moi truong

Đơn vị thực hiện giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

   Đạt Hoàng Gia là một đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến hồ sơ môi trường trong đó giấy phép môi trường luôn là ưu thế hàng đầu của chúng tôi. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về quy trình và thủ tục pháp lý chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và hiệu quả nhất trong quá trình xin cấp giấy phép môi trường.

   Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Tư vấn pháp lý: Chúng tôi bao gồm những chuyên gia am hiểu về luật chúng tôi sẽ tư vấn về các quy định, quy trình và thủ tục liên quan đến giấy phép môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Hỗ trợ thực hiện hồ sơ: Chúng tôi đảm nhận việc kiểm tra rà soát hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nhất để thực hiện việc xin cấp GPMT, thay mặt khách hàng viết báo cáo để xin cấp giấy phép môi trường
Hỗ trợ trong quá trình xử lý hồ sơ: Chúng tôi đại diện cho khách hàng trong các cuộc họp, thảo luận và làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc xin cấp giấy phép môi trường.
Đại diện trong thủ tục pháp lý: Chúng tôi đại diện cho khách hàng trong quá trình làm thủ tục pháp lý liên quan đến giấy phép môi trường, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của khách hàng. Bên cạnh đó sau khi hoàn thành GPMT chúng tôi sẽ tiếp nhận và giao GPMT đến tận tay khách hàng
   Với sứ mệnh giúp doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và  phát triển bền vững, Công ty Đạt Hoàng Gia chúng tôi cam kết đem lại dịch vụ chất lượng nhất đồng thời giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí nhất.
   Liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline: 0906.313.246 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

Lập giấy phép môi trường ở Bạc Liêu đang được các doanh nghiệp ở Bạc Liêu hết sức quan tâm chính vì Luật BVMT năm 2020 có nhiều thay đổi, các doanh...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Giấy phép môi trường tại An Giang đang được rất nhiều doanh nghiệp tại An Giang quan tâm, ở vài viết này chúng tôi sẽ gửi đến doanh nghiệp việc thực...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

Các doanh nghiệp ở Trà vinh thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường cần thực hiện giấy phép môi trường sớm nhất có thể, để thực hiện được giấy phép...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

Việc xin cấp giấy phép môi trường tại Vĩnh Long đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi không có đủ năng lực chuyên môn tự thực hiện vì thế...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Viêc thực hiện giấy phép môi trường ở Đồng Tháp đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự thực hiện giấy phép môi trường...

Tin cũ hơn

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  TẠI CÀ MAU

Việc thực hiện giấy phép môi trường ở các địa phương đang được gấp rút thực hiện vì đây là giai đoạn nước rút, các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

Giấy phép môi trường tại Tiền Giang bao gồm những thủ tục nào, cơ quan nào sẽ cấp phép giấy phép môi trường, tự làm giấy phép môi trường có khó không....

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Vào năm 2024 là thời gian nước rút để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường theo quy định mới của Luật BVMT 2020. Hiện tại các doanh nghiệp...

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Nhà xưởng cho thuê hiện nay được coi là đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo quy định tại Luật BVMT 2020. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp...

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới được quy định ra sao? Tại sao các doanh nghiệp cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường?...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đã có những quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Thuận đơn vị DHG là một đơn vị uy tín chất lượng, cơ quan cấp giấy phép môi trường tại Bình Thuận, thời gian...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây