85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

DỊCH VỤ, TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Print Friendly and PDF

1. Giấy phép môi trường là gì?

Là loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các cơ sở công nghiệp nhằm xác định các chỉ tiêu môi trường do nhà nước đặt ra.

Giấy phép môi trường còn là công cụ cho phép cơ quan nhà nước kiểm soát, điều chỉnh tải lượng chất thải phát sinh nhằm kiểm soát tốt ô nhiễm, duy trì, bảo vệ mục tiêu chất lượng môi trường.

dich vu tu van giay phep moi truong theo luat bvmt 2020

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép môi trường theo luật mới

2. Quy định mới về giấy phép môi trường doanh nghiệp

Hiện có 2 phương thức là giấy phép Môi trường hợp nhất và giấy phép Môi trường đơn lẻ. Mỗi loại giấy phép sẽ được áp dụng tùy thuộc vào từng hệ thống pháp luật và thực tế khác nhau nhưng phải đảm bảo một đối tượng không dùng 2 phương thức trên. Luật môi trường sửa đổi tích hợp 7 loại giấy phép môi trường thành phần hiện có thành một loại giấy phép gọi là Giấy phép môi trường:
- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
- Giấy phép xử lý CTNN;
- Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH;
- Giấy phép xả khí thải;
- Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
- Công trình thủy lợi;
- Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

3. Đối tượng cần lập giấy phép môi trường

doi tuong lam giay phep moi truong

Đối tượng cần làm giấy phép môi trường

Theo quy định tại Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14, các nhóm đối tượng cần phải có giấy phép môi trường được nêu chi tiết như sau:
a) Các dự án thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III trong lĩnh vực đầu tư mà tạo ra nước thải hoặc khí thải xả vào môi trường phải được xử lý hoặc quản lý chất thải nguy hại theo quy định về quản lý chất thải khi bắt đầu đi vào vận hành chính thức.
b) Các dự án, cơ sở, khu vực sản xuất, kinh doanh, các cơ sở dịch vụ tập trung, và cụm công nghiệp đã hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 phải tuân thủ tiêu chí môi trường tương tự như các đối tượng được quy định tại khoản 1 ở trên.
c) Các dự án đầu tư công thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III, gây ra nước thải, bụi hoặc khí thải vào môi trường, phải được xử lý hoặc quản lý chất thải nguy hại theo quy định về quản lý chất thải khi bắt đầu đi vào vận hành chính thức.

4. Cơ quan cấp giấy phép môi trường

co quan cap giay phep moi truong 3
Cơ quan cấp giấy phép môi trường

4.1 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bộ Tài Nguyên và Môi trường có nhiệm vụ cấp giấy phép môi trường trong các trường hợp dưới đây, trừ khi có quy định tại Khoản 2 của điều này:
Cấp GPMT cho các dự án đầu tư đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động bảo vệ môi trường (ĐTM).
Các dự án thuộc Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật nằm trên địa bàn của 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trong khu vực biển chưa được xác nhận trách nhiệm quản lý hành chính bởi UBND cấp tỉnh; cơ sở nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất; cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

4.2 BỘ QUỐC PHÒNG VÀ BỘ CÔNG AN

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm cấp GPMT cho các dự án, cơ sở thuộc lĩnh vực bí mật Nhà nước liên quan đến Quốc phòng và An ninh.

4.3 UBND CẤP TỈNH

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp GPMT cho các đối tượng dưới đây, trừ khi có quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của điều này:
Dự án đầu tư thuộc nhóm II theo quy định tại Điều 39 của Luật này.
Dự án đầu tư thuộc nhóm III theo quy định tại Điều 29 của Luật này, nếu dự án nằm trên địa bàn của 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
Đối tượng đã được quy định tại Khoản 2 của Điều 39 Luật này và đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

4.4 UBND CẤP HUYỆN

UBND cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm cấp Giấy phép Môi trường cho các đối tượng được quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ khi có quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 của điều này.

5. Thời hạn của giấy phép môi trường

Theo khoản 4 của Điều 40 trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, thời hạn của GPMT được quy định như sau:
07 năm: Đối với nhóm dự án đầu tư thuộc nhóm I.
07 năm: Đối với các dự án đầu tư đã hoạt động trước khi Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành như các dự án thuộc nhóm I.
10 năm: Đối với các đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b của khoản này.
(Thời hạn của GPMT có thể được rút ngắn so với thời hạn quy định, dựa trên đề xuất của chủ đầu tư dự án.)

Tư vấn báo giá ngay  

6. Thời điểm cấp giấy phép môi trường

thoi diem thuc hien giay phep moi truong
 

Thời điểm cấp giấy phép môi trường theo luật BVMT mới

a) Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

b) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật này.
Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm, quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng;
c) Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm. Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần)
Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.

7. Đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường giá tốt

dhg technology dich vu lam giay phep moi truong theo luat moi

DHG dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường giá tốt

Tư vấn báo giá ngay  

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục, hồ sơ pháp lý môi trường, hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường. Chúng tôi cam kết thực hiện nhanh chóng, uy tín, đảm bảo sẽ làm hài lòng quý khách. Với đội ngũ nhân viên giỏi có năng lực chuyên môn am hiểu Luật sẽ tư vấn cặn kẽ đến quý khách hàng.
Vì Sao Nên Chọn Đạt Hoàng Gia?
Chuyên Nghiệp và Uy Tín:
- Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về các quy định pháp luật môi trường.
- Quy trình làm việc minh bạch, rõ ràng, đảm bảo độ chính xác và nhanh chóng.
Dịch Vụ Toàn Diện:
- Tư vấn miễn phí về các quy định môi trường và thủ tục cấp phép.
- Thực hiện trọn gói cam kết không phát sinh chi phí.
- Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước
Hiệu Quả và Tiết Kiệm:
- Tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
- Đảm bảo giấy phép được cấp nhanh chóng, đúng hạn.
Cam Kết Đồng Hành Lâu Dài:
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau cấp phép, đảm bảo doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định về môi trường.
- Thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật mới nhất cho khách hàng.

DHG xin cam kết đem đến những giải pháp tối ưu và hiệu quả cao giúp doanh nghiệp hoàn thành sớm mục tiêu. DHG cam kết đúng tiến độ giấy tờ pháp lý đầy đủ chính vì vậy quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về tính hợp tác và pháp lý của giấy phép môi trường.
Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá đến quý khách hàng hoàn toàn MIỄN PHÍ và CAM KẾT mức giá ưu đãi và cạnh tranh nhất. 

Mọi thắc mắc Quý doanh nghiệp liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh nhất qua hotline: 0906.313.246 .

 

Tác giả bài viết: moitruongcms

Bài viết thuộc Bản quyền của Moitruongcms
Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

Các bước lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Các bước lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nướcCác tổ chức, cá nhân sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, tòa nhà...

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và có được kết quả tối ưu trong việc xin cấp giấy...

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

Công xin xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp chính là công ty Đạt Hoàng Gia. Chúng tôi là công ty xin cấp Giấy phép môi trường cho doanh...

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn tra cứu đối tượng làm giấy phép môi trường, có rất nhiều doanh nghiệp loay hoay thắc mắc liệu doanh nghiệp của mình có nằm trong diện thực...

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

Giấy phép xả thải hết hạn sẽ không còn được gia hạn nữa mà thay vào đó là giấy phép môi trường. Điều này được quy định trong Luật bảo vệ môi trường...

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Có một vài doanh nghiệp thắc là có quy định về trường hợp thu hồi và cấp lại Giấy phép môi trường hay không? Và việc thu hồi hay cấp lại trình tự như...

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

Xin cấp giấy phép môi trường ở Đồng Nai hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đang rất lo lắng về vấn đề xin cấp giấy phép môi trường, ở bài...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan...

[TẤT TẦN TẬT] GIẢI ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

[TẤT TẦN TẬT] GIẢI ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng cần làm giấy phép môi trường, cơ quan cấp giấy phép môi trường , thời gian thực hiện giấy phép môi trường, 7...

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH NHẤT

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH NHẤT

Báo giá dịch vụ làm giấy phép môi trường theo Luật BVMN mới nhất, mức giá hợp lý, cạnh tranh và tiết kiệm cho doanh nghiệp. báo giá theo từng dựn án....

Đồ án xử lý nước thải bia rượu 300m3/ngày đêm

Đồ án xử lý nước thải bia rượu 300m3/ngày đêm

HƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH BIA VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BIA1.1.       TỔNG QUAN VỀ NGÀNH BIA1.1.1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ bia trên thế giới1.1.2....

PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Phí thẩm định giấy phép môi trường còn tùy thuộc vào dự án của chủ đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của huyện, tỉnh, hay bộ.Phí thẩm...

VĂN BẢN XIN CẤP GIẨY PHÉP MÔI TRƯỜNG

VĂN BẢN XIN CẤP GIẨY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hiện nay việc sáp nhập 7 loại giấy phép môi trường thành phần thành 1 loại giấy phép gọi là giấy phép môi trường. Việc đề nghị cấp giấy phép môi...

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 đã thay đổi và có nhiều cập nhật nhật mới, đặc biệt nhất là gom 7 loại giấy phép trước kia thành giấy phép môi trường. Vậy tại sao các...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG

Xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Dương ở đâu? Những đơn vị dịch vụ môi trường nào xin cấp giấy phép môi trường uy tín tại Bình Dương? Hồ sơ, thủ...

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, hồ sơ đề nghị làm giấy phép môi trường,Thời hạn của giấy phép môi trường sẽ được giải đáp ở bài viết này

THI CÔNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GLORY OCEANIC (VIỆT NAM)

THI CÔNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GLORY OCEANIC (VIỆT NAM)

Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải là nhiệm vụ bắt buộc của nhiều doanh nghiệp thực hiện lắp đặt hệ thống theo quy định của pháp luật về môi...

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động giám sát chất lượng môi trường của nhà máy, xưởng sản xuất, tòa nhà... khi đi vào hoạt động. Trong đó tần...

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ NGUỒN NƯỚC

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ NGUỒN NƯỚC

Một số câu hỏi thường gặp về nguồn nước như nước thải nước ô nhiễm xử lý nước như thế nào sẽ được chúng tôi cập nhật tất cả trong bài viết này.

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung của giấy phép môi trường bao gồm những hạn mục nào, chi tiết nội dung thể hiện trong giấy phép môi trường bao gồm những gì? Ở bài viết này...

Tin cũ hơn

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI

Xin cấp giấy phép môi trường, xin cấp giấy phép môi trường theo Luật mới hiện tại đang là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm ở bài viết này...

CÔNG NGHỆ IFAS TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CÔNG NGHỆ IFAS TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Công nghệ IFAS (Intergrated fixed film activated sludge): Là công nghệ kết hợp đồng thời hai kỹ thuật xử lý bằng vi sinh: một là, kỹ thuật vi sinh...

Doanh nghiệp bị xử phạt không có giấy phép môi trường

Doanh nghiệp bị xử phạt không có giấy phép môi trường

Quy định về xử phạt nếu không có giấy phép môi trường? Doanh nghiệp không làm giấy phép môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Xử phạt doanh nghiệp...

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THÀNH PHẦN

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THÀNH PHẦN

Giấy phép môi trường, đây là một sự cải cách hành chính chưa từng có khi 7 nội dung trước đây được đưa vào 1 giấy phép môi trường giúp cho các doanh...

Dịch vụ lập Tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Dịch vụ lập Tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Hồ sơ môi trường là hồ sơ không thể thiếu đối với doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp thường tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của...

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Dưới đây là nội dung báo cáo xả thải vào nguồn nước của công ty chúng tôi gửi đến các bạn:

Tổng quan giấy phép xả thải vào nguồn nước

Tổng quan giấy phép xả thải vào nguồn nước

Theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.Tại khoản 1 điều 15 của bộ luật quy định tài nguyên...

Vận hành thử nghiệm & xác nhận hoàn thành ĐTM

Vận hành thử nghiệm & xác nhận hoàn thành ĐTM

Đối với các dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, các thủ tục pháp lý tiếp theo sẽ là “Kế hoạch vận hành thử nghiệm các...

hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm

hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm

Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm được Công ty môi trường CMS tư vấn miễn phí thủ tục, quy trình thực hiện và chi phí trọn gói hồ sơ xin...

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ được thể hiện qua bài viết

tư vấn đăng kí sổ chủ nguồn thải

tư vấn đăng kí sổ chủ nguồn thải

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh...

Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì? Vì sao phải lập báo cáo giám sát môi trường đình kỳ?Để trả lời câu hỏi này chúng tôi, công ty môi trường...

Lập đề án bảo vệ MT

Lập đề án bảo vệ MT

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là loại hồ sơ môi trường được đưa ra để khắc phục hậu quả do những cơ sở, doanh nghiệp chưa lập kế hoạch bảo vệ môi...

Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở giết mổ

Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở giết mổ

Bạn đang muốn xây dựng cơ sơ giết mổ gia súc gia cầm mà chưa biết phải làm thể nào cần có những hồ sơ và thủ tục như thế nào hãy đọc bài viết này để...

Bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM là gì? vì sao những công ty nào cũng phải làm? Đối tượng, công ty nào nên làm báo cáo đánh giá tác động môi...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các...

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NITO TRONG NƯỚC

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NITO TRONG NƯỚC

Có nhiều phương pháp xử lý Nito trong nước thải. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng, nên không thể nói phương pháp nào là tốt nhất

Báo Cáo Hóa Chất Hàng Năm cho doanh nghiệp

Báo Cáo Hóa Chất Hàng Năm cho doanh nghiệp

Việc viết báo cáo hóa chất hàng năm cho doanh nghiệp là một phần quan trọng trong quá trình kiểm soát và quản lý các hoạt động liên quan đến hóa chất....

Xin chủ trương đầu tư tại Bình Dương

Xin chủ trương đầu tư tại Bình Dương

Với những dự án đầu tư sản xuất.không nằm trong các Khu công nghiệp, Chủ Đầu Tư.muốn sử dụng đất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.thì công...

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là một tài liệu quan trọng, đánh giá sự thực hiện dự án và giải pháp để bảo vệ môi trường được áp...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây