85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Print Friendly and PDF

Có một vài doanh nghiệp thắc là có quy định về trường hợp thu hồi và cấp lại Giấy phép môi trường hay không? Và việc thu hồi hay cấp lại trình tự như thế nào? Ở bài viết này Đạt Hoàng Gia sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi trên!

1. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Theo khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 giải thích giấy phép môi trường như sau:
Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

Tư vấn báo giá ngay  

2. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nếu dự án, cơ sở của doanh nghiệp hiện tại thuộc đối tượng làm Giấy phép môi trường nhưng chưa biết mình thuộc nhóm đối tượng được cấp bởi cơ quan nào thì cùng chúng tôi tìm hiểu quy định tại Điều 41 của Luật BVMT 2020 dưới đây:
- Bộ Tài nguyên môi trường
+ Dự án có kết quả thẩm định báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
+ Dự án nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm UBND cấp tỉnh; cơ sở  nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc cơ sở tự thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại
- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng
Có thẩm quyền cấp GPMT cho các dự án cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh
- UBND tỉnh
+ Dự án đầu tư, cơ sở thuộc nhóm II
+ Dự án đầu tư, cơ sở thuộc nhóm III nằm trên địa bàn 2 huyện trở lên
+ Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM
- UBND cấp huyện
UBND cấp huyện cấp GPMT cho các dự án tại Điều 39 của Luật này (trừ các dự án trên)

co quan cap giay phep moi truong 2

Cơ quan cấp Giấy phép môi trường

Trích điều 39 Luật BVMT 2020
1.  Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức
2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

Xem ngayXEM THÊM:  DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

3. TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Trường hợp phát hiện GPMT vi phạm phải được thu hồi theo quy định
- Việc thu hồi giấy phép: thực hiện theo quy định của Pháp luật về xử lý quy phạm hành chính
- Việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo các trường hợp sau:

3.1  Trường hợp thu hồi giấy phép môi trường được cấp không đủ thẩm quyền

Mục a) Trường hợp GPMT được cấp không đủ thẩm quyền và trong thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm căn cứ vào điểm a khoản 7 điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

giay phep moi truong cap khong du tham quyen


Chủ dự án đầu tư thực hiện hoặc thông qua các đơn vị tư vấn có đủ điều kiện tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp GPMT, bên chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm nộp phí thẩm định và hồ sơ theo quy định. 
Gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp GPMT có trách nhiệm công khai nội dung báo cáo đề xuất xin cấp GPMT và gửi văn bản tham vấn ý kiến của các bên có liên quan và tổ chức thẩm định theo quy định.
Trường hợp đủ điều kiện cấp GPMT: thì chủ đầu tư được cấp GPMT và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định
Trường hợp không đủ điều kiện cấp GPMT: cơ quan thẩm định gửi văn bản thông báo trả hồ sơ khi đó chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn (nếu có) chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ.
Sau khi bị trả hồ sơ chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chỉnh sửa bổ sung hồ sơ nộp lại hồ sơ theo quy định cho cơ quan cấp GPMT xem xét hồ sơ đã qua chỉnh sửa bổ sung. Nếu trường hợp đủ điều kiện cấp GPMT thì chủ đầu tư được cấp GPMT và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.
Còn trường hợp sau khi bổ sung chỉnh sửa vẫn không đủ điều kiện cấp GPMT thì cơ quan chức năng sẽ gửi văn bản nêu cụ thể lý do

3.2 Trường hợp thu hồi giấy phép môi trường có nội dung trái quy định

Mục b) Trường hợp GPMT có nội dung trái quy định của pháp luật căn cứ vào điểm b khoản 7 Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

giay phep moi truong co noi dung trai phap luat


Cơ quan có thẩm quyền xử phạt gửi GPMT có nội dung trái quy định đến cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT xem xét và cấp thay thế GPMT. Sau đó chủ đầu tư được cấp thay thế GPMT và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

3.3 Trường hợp thu hồi giấy phép môi trường khác

Trường hợp thu hồi giấy phép môi trường cấp không đúng thẩm quyền và có nội dung trái quy định pháp luật, không thuộc quy định tại Khoản 7 Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP

giay phep moi truong khong dung tham quyen


Sau khi Cơ quan nhà nước phát hiện sai phạm GPMT phải bị thu hồi cơ quan nhà nước sẽ gửi văn bản thống báo lý do GPMT bị thu hồi. Cơ quan thẩm quyền cấp GPMT xem xét, cấp thay thế GPMT.
Trường hợp GPMT cấp GPMT không đúng thẩm quyền thì sẽ thực hiện theo trình tự tại điểm a khoản 7 Điều này mà chúng tôi đã trình bày ở trên. 
Lưu ý
: cơ quan đã cấp GPMT thực hiện thu hồi GPMT sau khi chủ đầu tư được cấp mới GPMT theo đúng quy định pháp luật
Trường hợp GPMT có nội dung trái quy định
Sau khi cơ quan nhà nước xem xét cấp thay thế GPMT thì chủ đầu tư được cấp thay thế và có  trách nhiệm tuân thủ quy định về việc thu hồi GPMT
Sau khi cơ quan xem xét nhưng dự án của chủ đầu tư nhưng không được cấp GPMT theo quy định thì sẽ tiến hành thu hồi GPMT có nội dung trái quy định
Căn cứ pháp luật: Khoản 8 Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP

4. TRƯỜNG HỢP NÀO PHẢI CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Căn cứ vào khoản 3 Điều 44 của Luật BVMT 2020 thì dự án được cấp lại GPMT khi:
- Giấy phép hết hạn
- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung cụm công nghiệp có thay đổi về tổng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi làm tang nguy cơ tác động xấu đến môi trường so với GPMT đã từng cấp (trừ trường hợp dự án thay đổi thuộc đối tượng phải lập ĐTM)

4.1 Quy định về thời điểm cấp lại giấy phép môi trường

Thời điểm cấp lại GPMT căn cứ vào khoản 4 Điều 30 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP
- Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị cấp lại trước thời hạn 6 tháng trước khi GPMT hết hạn
- Trước khi thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất,… thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị xin cấp lại GPMT
- Trường hợp khu sản xuất, dịch vụ tập trung hay cụm công nghiệp có bổ sung thêm ngành nghề thì gửi hồ sơ cấp lại GPMT trước khi thu hút đầu tư (trừ khi ngành nghề khi vận hành không phát sinh nước thải công nghiệp phải xử lý đảm bảo điều kiện tiếp nhận nước thải của HTXLNT tập trung)
- Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị cấp GPMT khi dự án đầu tư, khu sản xuất, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải với thông số ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt thì chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị cấp GPMT trước khi thay đổi sau khi triển khai thực hiện cấp GPMT

cap lai giay phep moi truong

Quy định về cấp lại Giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

4.2 Quy định thủ tục cấp lại giấy phép môi trường

- Chủ dự án, cơ sở gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền (quy định tại Điều 41 của Luật môi trường)
- Thời hạn cấp lại GPMT không quá 30 ngày (thẩm quyền Bộ TNMT; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); không quá 20 ngày (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện)
- Cơ quan tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT, tham vấn ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; kiểm tra thực tế dự án, tổ chức thẩm định cấp GPMT
- Trường hợp dự án có xả thải vào công trình thủy lợi thì cơ quan cấp GPMT lấy ý kiến bằng văn bản và phải nhận được sự đồng thuận của cơ quan quản lý công trình đó
- Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thì cơ quan cấp GPMT lấy ý kiến  bằng văn bản của chủ đầu tư trước khi cấp GPMT
- Riêng dự án đầu tư, cơ sở cấp lại GPMT thì không phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Nếu dự án, cơ sở của bạn thuộc đối tượng xin cấp giấy phép môi trường nhưng hiện tại chưa biết triển khai như thế nào thì hãy liên hệ với chúng tôi công ty TNHH KTCN Đạt Hoàng Gia qua hotline 0906.313.246 để được hỗ trợ tư vấn báo giá dịch vụ đầy đủ chính xác nhất.

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

Giấy phép xả thải hết hạn sẽ không còn được gia hạn nữa mà thay vào đó là giấy phép môi trường. Điều này được quy định trong Luật bảo vệ môi trường...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đã có những quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Thuận đơn vị DHG là một đơn vị uy tín chất lượng, cơ quan cấp giấy phép môi trường tại Bình Thuận, thời gian...

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn tra cứu đối tượng làm giấy phép môi trường, có rất nhiều doanh nghiệp loay hoay thắc mắc liệu doanh nghiệp của mình có nằm trong diện thực...

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Quan trắc môi trường nước thải là quá trình đo lường và theo dõi các chỉ tiêu và thông số liên quan đến chất lượng nước thải. Mục tiêu của việc quan...

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

Xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định, công ty xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định chi phí rẻ giá cả ưu đãi. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép...

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp trọn gói bên DHG đảm bảo giá cả ưu đãi giá rẻ bên cạnh đó là sự tận tâm chu đáo của đội ngũ nhân viên...

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin giấy phép môi trường ở Long An

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Những quy định quan trắc môi trường lao động theo quy định mới nhất năm 2023 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ nhất ở bài viết này.

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

Theo như quy định Luật BVMT 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thì bên cạnh Bộ TNMT, Bộ Công an Quốc phòng và UBND cấp tỉnh thì UBND cấp huyện cũng...

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung của giấy phép môi trường bao gồm những hạn mục nào, chi tiết nội dung thể hiện trong giấy phép môi trường bao gồm những gì? Ở bài viết này...

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

Công xin xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp chính là công ty Đạt Hoàng Gia. Chúng tôi là công ty xin cấp Giấy phép môi trường cho doanh...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

Tin cũ hơn

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

Xin cấp giấy phép môi trường ở Đồng Nai hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đang rất lo lắng về vấn đề xin cấp giấy phép môi trường, ở bài...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan...

[TẤT TẦN TẬT] GIẢI ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

[TẤT TẦN TẬT] GIẢI ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng cần làm giấy phép môi trường, cơ quan cấp giấy phép môi trường , thời gian thực hiện giấy phép môi trường, 7...

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và có được kết quả tối ưu trong việc xin cấp giấy...

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH NHẤT

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH NHẤT

Báo giá dịch vụ làm giấy phép môi trường theo Luật BVMN mới nhất, mức giá hợp lý, cạnh tranh và tiết kiệm cho doanh nghiệp. báo giá theo từng dựn án....

PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Phí thẩm định giấy phép môi trường còn tùy thuộc vào dự án của chủ đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của huyện, tỉnh, hay bộ.Phí thẩm...

VĂN BẢN XIN CẤP GIẨY PHÉP MÔI TRƯỜNG

VĂN BẢN XIN CẤP GIẨY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hiện nay việc sáp nhập 7 loại giấy phép môi trường thành phần thành 1 loại giấy phép gọi là giấy phép môi trường. Việc đề nghị cấp giấy phép môi...

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 đã thay đổi và có nhiều cập nhật nhật mới, đặc biệt nhất là gom 7 loại giấy phép trước kia thành giấy phép môi trường. Vậy tại sao các...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG

Xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Dương ở đâu? Những đơn vị dịch vụ môi trường nào xin cấp giấy phép môi trường uy tín tại Bình Dương? Hồ sơ, thủ...

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, hồ sơ đề nghị làm giấy phép môi trường,Thời hạn của giấy phép môi trường sẽ được giải đáp ở bài viết này

THI CÔNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GLORY OCEANIC (VIỆT NAM)

THI CÔNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GLORY OCEANIC (VIỆT NAM)

Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải là nhiệm vụ bắt buộc của nhiều doanh nghiệp thực hiện lắp đặt hệ thống theo quy định của pháp luật về môi...

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động giám sát chất lượng môi trường của nhà máy, xưởng sản xuất, tòa nhà... khi đi vào hoạt động. Trong đó tần...

DỊCH VỤ, TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2023

DỊCH VỤ, TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Giấy phép môi trường là công cụ cho phép cơ quan nhà nước kiểm soát cơ sở dự án hoạt động có phát sinh chất thải, vậy theo quy định mới của Luật BVMT...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI

Xin cấp giấy phép môi trường, xin cấp giấy phép môi trường theo Luật mới hiện tại đang là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm ở bài viết này...

CÔNG NGHỆ IFAS TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CÔNG NGHỆ IFAS TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Công nghệ IFAS (Intergrated fixed film activated sludge): Là công nghệ kết hợp đồng thời hai kỹ thuật xử lý bằng vi sinh: một là, kỹ thuật vi sinh...

Doanh nghiệp bị xử phạt không có giấy phép môi trường

Doanh nghiệp bị xử phạt không có giấy phép môi trường

Quy định về xử phạt nếu không có giấy phép môi trường? Doanh nghiệp không làm giấy phép môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Xử phạt doanh nghiệp...

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THÀNH PHẦN

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THÀNH PHẦN

Giấy phép môi trường, đây là một sự cải cách hành chính chưa từng có khi 7 nội dung trước đây được đưa vào 1 giấy phép môi trường giúp cho các doanh...

Dịch vụ lập Tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Dịch vụ lập Tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Hồ sơ môi trường là hồ sơ không thể thiếu đối với doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp thường tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của...

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Dưới đây là nội dung báo cáo xả thải vào nguồn nước của công ty chúng tôi gửi đến các bạn:

Tổng quan giấy phép xả thải vào nguồn nước

Tổng quan giấy phép xả thải vào nguồn nước

Theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.Tại khoản 1 điều 15 của bộ luật quy định tài nguyên...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây