85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Print Friendly and PDF

1. NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Theo điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, các nhóm đối tượng giấy phép môi trường (GPMT) là:
Đối tượng 1: Dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, khí thải, bụi xả thải ra môi trường phải được xử lý đi kèm với đó là có phát sinh chất thải nguy hại phải được thu gom và quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
Đối tượng 2: Các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực là ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1 đã nêu ở trên.
Lưu ý: Nhóm đối tượng 1 nếu thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp thì được miễn giấy phép môi trường.

doi tuong nao can lap giay phep moi truong nha xuong cho thue

Đối tượng nào cần lập giấy phép môi trường 

Theo đó, các đối tượng thuộc nhóm I, nhóm II, và nhóm III được hiểu như sau:
- Dự án đầu tư nhóm I: Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, bao gồm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô lớn; xử lý chất thải nguy hại; nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu; hoặc có yếu tố nhạy cảm về môi trường với quy mô lớn/trung bình, bao gồm sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển; khai thác khoáng sản, tài nguyên nước; chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên; hoặc di dân, tái định cư với quy mô lớn.
- Dự án đầu tư nhóm II: Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, trừ dự án đầu tư nhóm I, bao gồm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô trung bình; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình/nhỏ và yếu tố nhạy cảm về môi trường; khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô trung bình/nhỏ và yếu tố nhạy cảm về môi trường; chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ và yếu tố nhạy cảm về môi trường; di dân, tái định cư với quy mô trung bình.
- Dự án đầu tư nhóm III: Dự án ít có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, trừ dự án đầu tư nhóm I, II, bao gồm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô nhỏ; hoặc không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhưng phát sinh nước thải, bụi, khí thải cần xử lý hoặc chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định.

2. TẠI SAO NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Lập giấy phép môi trường cho nhà xưởng cho thuê là việc làm cần thiết các xí nghiệp khi thuê nhà xưởng để thực hiện hoạt động sản xuất thì có thể gây ảnh hưởng đến môi trường.

cac nha xuong cho thue can lap giay phep moi truong

Nhà xưởng cho thuê cần lập giấy phép môi trường

Sau đây là một số lý do quan trọng tại sao cần phải lập GPMT cho nhà xưởng cho thuê:
- Bảo vệ môi trường: Nhà xưởng có thể gây ra tiếng ồn, thải khí thải bụi, nước thải, và tạo ra chất thải. GPMT đảm bảo rằng các hoạt động trong nhà xưởng tuân thủ các quy định và biện pháp bảo vệ môi trường.
- Tuân thủ pháp luật: Việc xây dựng và vận hành nhà xưởng cho thuê cần tuân thủ các quy định pháp lý về môi trường. Việc nhà xưởng không có GPMT có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và có thể đối mặt với các hình phạt theo quy định hiện hành.
- Kiểm soát mức độ ảnh hưởng: GPMT giúp xác định các giới hạn và tiêu chuẩn về khí thải, nước thải và quản lý chất thải. Điều này giúp kiểm soát và giảm thiểu tác động tiềm ẩn đến môi trường
- Tránh rủi ro & bảo vệ danh tiếng: Việc có GPMT đảm bảo rằng nhà xưởng hoạt động hợp pháp và tuân thủ quy định môi trường. Điều này giúp tránh rủi ro phát sinh từ việc vi phạm môi trường bao gồm các khoản tiền phạt. Khi việc tuân thủ các quy định về Luật bảo vệ môi trường giúp nâng cao hình ảnh trong mắt khách hàng và đối tác.
Lập giấy phép môi trường cho nhà xưởng cho thuê là việc làm quan trọng để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách hợp pháp, bảo vệ môi trường và đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan đến môi trường.

3. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

ho so xin cap giay phep moi truong
Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường bao gồm những gì?

Tư vấn báo giá ngay  

Hồ sơ đề nghị cấp GPMT bao gồm:
a) Một đề nghị chính thức để được cấp GPMT.
b) Một báo cáo đề xuất về GPMT.
c) Các tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác liên quan đến dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, hoặc cụm công nghiệp.
Các yêu cầu đối với tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác như sau:
- Đối với các dự án đầu tư không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường: bản sao của báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương tuân theo các quy định về đầu tư, đầu tư công, đầu tư hợp tác công tư và xây dựng trong pháp luật.
- Đối với các dự án đầu tư hoặc cơ sở không thuộc quy định tại điểm "a" của điều khoản này: chủ dự án hoặc cơ sở không cần nộp thêm tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác trong đề nghị cấp giấy phép môi trường.

  Xem thêm:  DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

4. CƠ QUAN THỤ LÝ HỒ SƠ VÀ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

co quan cap giay phep moi truong
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép môi trường

Theo quy định tại Điều 41 của Luật Bảo vệ Môi trường, quyền cấp giấy phép môi trường được phân chia như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp GPMT cho các trường hợp sau đây:

+ Các trường hợp theo quy định tại Điều 39 của Luật này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả đánh giá tác động môi trường;
+ Các trường hợp theo quy định tại Điều 39 của Luật này tại các địa bàn thuộc từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc trên vùng biển mà chưa xác định được cơ quan quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc cơ sở chuyên tiến hành dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.
- Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cấp GPMT cho các dự án đầu tư và cơ sở liên quan đến bí mật quốc phòng và an ninh.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp GPMT cho các trường hợp sau đây:

+ Các dự án đầu tư thuộc nhóm II theo quy định tại Điều 39 của Luật này;
+ Các dự án đầu tư thuộc nhóm III theo quy định tại Điều 39 của Luật này tại địa bàn của từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;
+ Các trường hợp theo quy định tại khoản 2 của Điều 39 của Luật này đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả đánh giá tác động môi trường.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp GPMT cho các trường hợp còn lại không thuộc thẩm quyền của ba cơ quan trên.

5. CHỦ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ CÓ TỰ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

chu nha xuong cho thue co the tu lap goay phep moi truong khong
Chủ nhà xưởng có thể tự làm giấy phép môi trường hay không?

Chủ nhà xưởng có thể tự làm hồ sơ xin GPMT, tuy nhiên quy trình thủ tục xin giấy phép môi trường có thể phức tạp và đòi hỏi kiến thức chuyên môn về môi trường pháp luật. Việc tự làm hồ sơ và xin giấy phép môi trường đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định.
- Phức tạp về quy định: Quy trình và yêu cầu liên quan đến GPMT thường rất phức tạp và đòi hỏi kiến thức chuyên môn về môi trường và các quy định pháp luật liên quan. Việc tự làm giấy phép môi trường có thể gặp khó khăn trong việc hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định.
- Đảm bảo tuân thủ: Để đảm bảo GPMT được xin và duyệt một cách hợp pháp và tuân thủ các quy định môi trường, việc tư vấn và hỗ trợ từ các chuyên viên hoặc đơn vị có chuyên môn thường là cần thiết.
- Rủi ro pháp lý: Nếu chủ nhà xưởng tự làm giấy phép môi trường mà không đảm bảo đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết, họ có thể đối mặt với rủi ro pháp lý và hậu quả không mong muốn, chẳng hạn như vi phạm các quy định môi trường hoặc bị xử lý hình sự.
Trong nhiều trường hợp, chủ nhà xưởng thường thuê công ty tư vấn về môi trường để hỗ trợ họ trong quá trình làm hồ sơ và xin cấp GPMT. Đơn vị tư vấn sẽ giúp đảm bảo rằng hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường.

6. DHG TECHNOLOGY ĐƠN VỊ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG

dhg technology don vi lap giay phep moi truong

DHG Technology đơn vị thực hiện GPMT nhà xưởng cho thuê

Tư vấn báo giá ngay  

DHG là một công ty chuyên xin giấy phép môi trường cho doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau trong đó chúng tôi đã lập GPMT cho nhà xưởng cho thuê cho rất nhiều nhà xưởng. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc xin GPMT để đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp của nhà nước..
Dịch vụ lập giấy phép môi trường của DHG có thể bao gồm các giai đoạn sau:
- Thu thập thông tin: Xác định yêu cầu và thông tin cần thiết để xin GPMT dựa trên loại hoạt động và quy mô dự án cụ thể của khách hàng.
- Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập tổng hợp những giấy tờ pháp lý đầy đủ để xin cấp GPMT. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp viết báo cáo đề xuất xin cấp GPMT.
- Nộp và theo dõi quá trình xin cấp: Nộp hồ sơ xin GPMT cho cơ quan quản lý môi trường, và sau đó theo dõi tiến trình xin giấy phép cho đến khi nó được duyệt và cấp.
- Hỗ trợ tận tình: DHG sẽ thay mặt doanh nghiệp tiếp đoàn thẩm định và sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình để doanh nghiệp có thể nắm được và thay đổi các công tác bảo vệ môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật
Nếu các chủ cơ sở cho thuê nhà xưởng đang tìm một đơn vị tư vấn để thực hiện giấy phép môi trường thì có thể liên hệ cho chúng tôi qua số hotline: 0906.313.246 để được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình.

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Vào năm 2024 là thời gian nước rút để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường theo quy định mới của Luật BVMT 2020. Hiện tại các doanh nghiệp...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

Giấy phép môi trường tại Tiền Giang bao gồm những thủ tục nào, cơ quan nào sẽ cấp phép giấy phép môi trường, tự làm giấy phép môi trường có khó không....

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  TẠI CÀ MAU

Việc thực hiện giấy phép môi trường ở các địa phương đang được gấp rút thực hiện vì đây là giai đoạn nước rút, các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện...

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 ra đời đã bắt buộc các đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường chính vì thế mà các doanh nghiệp cần lưu ý về thời gian thực hiện...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

Lập giấy phép môi trường ở Bạc Liêu đang được các doanh nghiệp ở Bạc Liêu hết sức quan tâm chính vì Luật BVMT năm 2020 có nhiều thay đổi, các doanh...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Giấy phép môi trường tại An Giang đang được rất nhiều doanh nghiệp tại An Giang quan tâm, ở vài viết này chúng tôi sẽ gửi đến doanh nghiệp việc thực...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

Các doanh nghiệp ở Trà vinh thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường cần thực hiện giấy phép môi trường sớm nhất có thể, để thực hiện được giấy phép...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

Việc xin cấp giấy phép môi trường tại Vĩnh Long đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi không có đủ năng lực chuyên môn tự thực hiện vì thế...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Viêc thực hiện giấy phép môi trường ở Đồng Tháp đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự thực hiện giấy phép môi trường...

Tin cũ hơn

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới được quy định ra sao? Tại sao các doanh nghiệp cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường?...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đã có những quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Thuận đơn vị DHG là một đơn vị uy tín chất lượng, cơ quan cấp giấy phép môi trường tại Bình Thuận, thời gian...

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Quan trắc môi trường nước thải là quá trình đo lường và theo dõi các chỉ tiêu và thông số liên quan đến chất lượng nước thải. Mục tiêu của việc quan...

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

Xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định, công ty xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định chi phí rẻ giá cả ưu đãi. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép...

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp trọn gói bên DHG đảm bảo giá cả ưu đãi giá rẻ bên cạnh đó là sự tận tâm chu đáo của đội ngũ nhân viên...

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin giấy phép môi trường ở Long An

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Những quy định quan trắc môi trường lao động theo quy định mới nhất năm 2023 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ nhất ở bài viết này.

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

Theo như quy định Luật BVMT 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thì bên cạnh Bộ TNMT, Bộ Công an Quốc phòng và UBND cấp tỉnh thì UBND cấp huyện cũng...

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung của giấy phép môi trường bao gồm những hạn mục nào, chi tiết nội dung thể hiện trong giấy phép môi trường bao gồm những gì? Ở bài viết này...

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

Công xin xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp chính là công ty Đạt Hoàng Gia. Chúng tôi là công ty xin cấp Giấy phép môi trường cho doanh...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây