85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Print Friendly and PDF

1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

bao cao cong tac bao ve moi truong la gi

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

Theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) có thể hiểu là một báo cáo định kỳ hàng năm mà các doanh nghiệp cần phải nộp cho cơ quan quản lý môi trường. Báo cáo này bao gồm các phần như báo cáo giám sát chất lượng môi trường, báo cáo kết quả quan trắc môi trường và báo cáo về quản lý chất thải nguy hại.
Các nội dung trong báo cáo sẽ tổng hợp về tình hình chất lượng môi trường và các tác động của hoạt động của doanh nghiệp lên môi trường xung quanh. Báo cáo công tác BVMT tích hợp những báo cáo:
- Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
- Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường
- Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
- Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường.
Hơn nữa, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cũng sẽ đưa ra các hướng dẫn, nhiệm vụ, và giải pháp mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để ứng phó với các rủi ro liên quan đến ô nhiễm môi trường.

2. Tại sao doanh nghiệp phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

- Xây dựng hệ thống quản lý môi trường chặt chẽ
- Kịp thời phát hiện những yếu tố ảnh hưởng xấu đến môi trường
- Đây là cơ sở để đánh giá tác động đến môi trường
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người

noi dung bao cao cong tac bao ve moi truong

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

Nội dung của báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Theo Phụ lục VI của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT  quy định nội dung quan trọng trong công tác BVMT như sau:

Báo cáo thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường (GPMT)
- Thông tin chung của dự án
- Kết quả hoạt động công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: nước thải, khí thải chất thải nguy hại, chất thải y tế, phòng ngừa ứng phó với sự cố môi trường, quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy.
- Báo cáo tình hình thu gom, vân chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại.
- Tình hình nhập khẩu phế liệu
- Tình hình triển khai công tác cải tạo, phục hồi môi trường cho hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định
Báo cáo thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường (ĐKMT)
- Thông tin chung về dự án
- Tổng hợp kết quả hoạt động bảo vệ môi trường bao gồm: xử lý nước thải, khí thải; quản lý chất thải rắn tập trung; quản lý chất thải nguy hại; quản lý chất thải y tế, cam kết bảo vệ môi trường,…
Thực hiện quan trắc định kỳ các yếu tố gây ô nhiễm môi trường theo cam kết trong kế hoạch Bảo vệ Môi trường/Đánh giá Tác động Môi trường (BVMT/ĐTM) và lưu trữ kết quả phân tích tại cơ sở.
Tổng hợp kết quả từ các đợt quan trắc và thực hiện việc lập báo cáo về công tác bảo vệ môi trường, sau đó nộp báo cáo này vào tháng 01 hàng năm.
Báo cáo chỉ được lập và nộp 1 lần duy nhất trong mỗi năm.

3. Đối tượng nào cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

doi tuong lap bao cao cong tac bao ve moi truong
Đối tượng cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, có các trường hợp cụ thể sau đây mà đối tượng cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường:
- Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát sinh nước thải, chất thải, hoặc khí thải.
- Những đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo về công tác bảo vệ môi trường.

Xem thêm:  QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

4. Các quy định về báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Căn cứ pháp lý báo cáo công tác bảo vệ môi trường

- Căn cứ Luật BVMT năm 2020
- Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT
- Căn cứ Nghị định 08/2022/NĐ-CP

 Nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến cơ quan nào?

co quan tiep nhan bao cao cong tac bao ve moi truong

Cơ quan tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Sau khi doanh nghiệp hoàn tất báo cáo công tác BVMT doanh nghiệp sẽ gửi về các cơ quan sau:
- Cơ quan cấp GPMT hoặc cơ quan tiếp nhận ĐKMT

- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (đối với các cơ sở nằm trong khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp)

Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ

Theo Quyết Định số 3323/QB-BTNMT ngày 01/12/2022 về việc đính chính Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT theo đó báo cáo công tác BVMT sẽ được nộp trước ngày 15/01 của năm tiếp theo.
Việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường được các cơ sở, dự án đầu tư phải được thực hiện định kỳ hằng năm khi chủ dự án hoàn thành các công việc như quan trắc môi trường định kỳ, liên tục hay tự động theo quy định. Theo đó kết quả của quan trắc môi trường sẽ được tổng hợp theo từng quý thành báo cáo công tác BVMT để chủ dự án nộp lên các cơ quan.

Tần suất lấy mẫu quan trắc để thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường

tan suat lay mau quan trac moi truong

Tần suất lấy mẫu quan trắc môi trường

Về tần suất lấy mẫu thực hiện quan trắc thì doanh nghiệp cần kiểm tra các thông tin cam kết quan trắc hoặc giám sát môi trường định kỳ được thể hiện trong hồ sơ môi trường. Và kết quả của quan trắc môi trường định kỳ sẽ được doanh nghiệp tổng hợp và thể hiện trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm của doanh nghiệp.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường thực hiện bao lâu một lần?

Theo khoản C điều 37 tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý. Báo cáo công tác BVMT cần được chủ dự án cơ sở sản xuất hoàn tất và gửi đi trước ngày 5 tháng 1 năm sau.

Hình thức gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường

hinh thuc gui bao cao cong tac bao ve moi truong
Hình thức gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Sau khi hoàn tất báo cáo công tác bảo vệ môi trường doanh nghiệp có thể gửi đến các cơ quan chức năng bằng 2 hình thức là gián tiếp và trực tiếp.

Đối với hình thức trực tiếp: doanh nghiệp sẽ gửi bản cứng  báo cáo công tác BVMT văn bản bằng giấy phải có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị thực hiện.
Đối với hình thức gián tiếp: có thể gửi thông qua bản điện tử của cơ quan nhà nước nhưng vẫn đảm bảo có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của đơn vị thực hiện
Báo cáo có thể gửi qua:
- Gửi trực tiếp
- Gửi qua dịch vụ bưu chính
- Gửi nhận qua fax
- Gửi nhận qua bảng hệ thống thư điện tử
- Gửi qua hệ thống thông tin môi trường
- Và phương thức gửi khác theo yêu cầu.

5. Mức xử phạt khi không thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ được tích hợp các loại cáo cáo định kỳ hằng năm của doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ/ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, báo cáo quản lý chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp… Vì thế mà việc doanh nghiệp không thực hiện báo cáo BVMT sẽ bị xử phạt cụ thể hình phạt Tại Khoản 1- Điều 43 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm các quy định về quản lý thông tin, dữ liệu môi trường; cung cấp công khai thông tin về môi trường; báo cáo công BVMT. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi không lập báo cáo, lập báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường trường tới cơ quan nhà nước.

6. Dịch vụ viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại DHG Technology

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là một trong những hồ sơ môi trường cần thiết của doanh nghiệp để đảm bảo dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ được hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Nếu doanh nghiệp sơ xuất không thực hiện báo cáo công tác BVMT thì có thể bị xử phạt để tránh việc xử phạt này doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

dich vu viet bao cao cong tac bao ve moi truong

Dịch vụ viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
Tư vấn báo giá ngay  

Không phải ở doanh nghiệp nào cũng có những nhân sự có chuyên môn để thực hiện việc lập báo cáo này chính vì thế mà dịch vụ viết báo cáo công tác BVMT của DHG ra đời nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn. Chúng tôi sẽ thực hiện trọn gói báo cáo kèm quan trắc định kỳ cho doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường của DHG như sau:
- Tư vấn khách hàng
- Khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin
- Lấy mẫu quan trắc định kỳ theo quy định trong ĐTM/ Kế hoạch BVMT
 - Tổng hợp số liệu phân tích, thu thập các tài liệu liên quan để thực hiện viết báo cáo
- Thực hiện viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường
- Gửi báo cáo cho chủ đầu tư xem và ký đóng dấu
- Nộp báo cáo cho cơ quan tiếp nhận
Gửi lại báo cáo có dấu mộc xác nhận của cơ quan nhà nước cho chủ đầu tư.

Xem thêm:  DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Hiện tại chúng tôi biết quý doanh nghiệp có vô số sự lựa chọn khi có rất nhiều đơn vị thực hiện báo cáo công tác BVMT nhưng tại sao doanh nghiệp của bạn nên lựa chọn chúng tôi là đối tác:
- Kinh nghiệm hồ sơ năng lực dày dặn đã làm nhiều hồ sơ môi trường cho rất nhiều lĩnh vực

- Đội ngũ nhân viên chuyên môn cao kinh nghiệm
- Giá cả cạnh tranh luôn có chính sách giá ưu đãi cho khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng tận tình chu đáo
- Hoạt động với phương châm “ Sự hài lòng của khách hàng chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới”
Nếu quý khách hàng có nhu cầu thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm cho doanh nghiệp của mình thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua số hotline: 0906.313.246 để được tư vấn hỗ trợ nhiệt tình.

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Nhà xưởng cho thuê hiện nay được coi là đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo quy định tại Luật BVMT 2020. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp...

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Vào năm 2024 là thời gian nước rút để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường theo quy định mới của Luật BVMT 2020. Hiện tại các doanh nghiệp...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

Giấy phép môi trường tại Tiền Giang bao gồm những thủ tục nào, cơ quan nào sẽ cấp phép giấy phép môi trường, tự làm giấy phép môi trường có khó không....

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  TẠI CÀ MAU

Việc thực hiện giấy phép môi trường ở các địa phương đang được gấp rút thực hiện vì đây là giai đoạn nước rút, các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện...

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 ra đời đã bắt buộc các đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường chính vì thế mà các doanh nghiệp cần lưu ý về thời gian thực hiện...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

Lập giấy phép môi trường ở Bạc Liêu đang được các doanh nghiệp ở Bạc Liêu hết sức quan tâm chính vì Luật BVMT năm 2020 có nhiều thay đổi, các doanh...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Giấy phép môi trường tại An Giang đang được rất nhiều doanh nghiệp tại An Giang quan tâm, ở vài viết này chúng tôi sẽ gửi đến doanh nghiệp việc thực...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

Các doanh nghiệp ở Trà vinh thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường cần thực hiện giấy phép môi trường sớm nhất có thể, để thực hiện được giấy phép...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

Việc xin cấp giấy phép môi trường tại Vĩnh Long đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi không có đủ năng lực chuyên môn tự thực hiện vì thế...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Viêc thực hiện giấy phép môi trường ở Đồng Tháp đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự thực hiện giấy phép môi trường...

Tin cũ hơn

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đã có những quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Thuận đơn vị DHG là một đơn vị uy tín chất lượng, cơ quan cấp giấy phép môi trường tại Bình Thuận, thời gian...

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Quan trắc môi trường nước thải là quá trình đo lường và theo dõi các chỉ tiêu và thông số liên quan đến chất lượng nước thải. Mục tiêu của việc quan...

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

Xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định, công ty xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định chi phí rẻ giá cả ưu đãi. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép...

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp trọn gói bên DHG đảm bảo giá cả ưu đãi giá rẻ bên cạnh đó là sự tận tâm chu đáo của đội ngũ nhân viên...

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin giấy phép môi trường ở Long An

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Những quy định quan trắc môi trường lao động theo quy định mới nhất năm 2023 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ nhất ở bài viết này.

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

Theo như quy định Luật BVMT 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thì bên cạnh Bộ TNMT, Bộ Công an Quốc phòng và UBND cấp tỉnh thì UBND cấp huyện cũng...

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung của giấy phép môi trường bao gồm những hạn mục nào, chi tiết nội dung thể hiện trong giấy phép môi trường bao gồm những gì? Ở bài viết này...

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

Công xin xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp chính là công ty Đạt Hoàng Gia. Chúng tôi là công ty xin cấp Giấy phép môi trường cho doanh...

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn tra cứu đối tượng làm giấy phép môi trường, có rất nhiều doanh nghiệp loay hoay thắc mắc liệu doanh nghiệp của mình có nằm trong diện thực...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây