85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Print Friendly and PDF

TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP Ở TÂY NINH CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

tai sao doanh nghiep can thuc hien giay phep moi truong

Tại sao các doanh nghiệp ở Tây Ninh cần lập giấy phép môi trường

Tây Ninh một tỉnh thuộc Đông Nam Bộ hiện tại Tây Ninh có rất nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, hiện tại với áp lực phát triển công nghiệp môi trường tại đây đang bị đe dọa cần có biện pháp nhằm quản lý và ngăn chặn ô nhiễm kịp thời.
Giấy phép môi trường (GPMT) hiện tại được coi là công cụ kiểm soát của cơ quan quản lý môi trường, việc thực hiện GPMT cũng của các doanh nghiệp là một điều rất cần thiết và các doanh nghiệp ở Tây Ninh cũng như vậy. Việc các doanh nghiệp ở Tây Ninh lập GPMT nhằm:
Tuân thủ Pháp luật: Lập GPMT là một yêu cầu pháp lý. Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định môi trường của cơ quan chức năng để tránh vi phạm pháp luật và đối mặt với hậu quả pháp lý, bao gồm các biện pháp xử phạt và hủy giấy phép kinh doanh.
Bảo vệ Môi trường: Việc lập GPMT giúp đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh không gây hại đến môi trường tự nhiên và sức khỏe của cộng đồng. Điều này bao gồm việc quản lý chất thải, xử lý nước thải, kiểm soát khí thải, và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Tạo niềm tin của Khách hàng: Có GPMT giúp tạo sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và cộng đồng đối với doanh nghiệp. Nó cho thấy doanh nghiệp đang hành động có trách nhiệm và quan tâm đến vấn đề môi trường.
Hình ảnh Công ty: Một doanh nghiệp có GPMT thể hiện một hình ảnh tích cực về công ty, giúp thu hút các nhà đầu tư và đối tác vì đã thể hiện ý thức về môi trường.
Thúc đẩy Phát triển Bền vững: Lập GPMT thúc đẩy phát triển bền vững. Nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, và giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.
Việc lập giấy phép môi trường không chỉ là một nhiệm vụ pháp lý mà còn là một phần quan trọng của việc quản lý và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững và có trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng.

ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

doi tuong can lap giay phep moi truong tai tay ninh
Đối tượng cần lập giấy phép môi trường tại Tây Ninh
Tư vấn báo giá ngay  

Đối tượng cần lập giấy phép môi trường tại Tây Ninh là các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Theo Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về đối tượng cần có giấy phép môi trường như sau:
- Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải chất thả xả ra môi trường cần được thu gom xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. Nếu dự án thuộc đối tượng đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.
- Dự án đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung cụm công nghiệp hoặc động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như trên.

THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Căn cứ Điều 40 Luật BVMT 2020 quy định về nội dung của giấy phép môi trường như sau:

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

noi dung cua giay phep moi truong
Nội dung của giấy phép môi trường

Nội dung của giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về BVMT; thời hạn của giấy phép môi trường và nội dung khác (nếu có)

THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

- 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I
- 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 thi hành tiêu chí môi trường như dự án đầu tư nhóm I
- 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này
Lưu ý: thời hạn của GPMT có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

ho so xin cap giay phep moi truong tai tay ninh
Hồ sơ xin giấy phép môi trường tại Tây Ninh

Để xin được giấy phép môi trường tại Tây Ninh các doanh nghiệp hoặc chủ dự án cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đáp ứng yêu cầu của pháp luật. Hồ sơ xin giấy phép môi trường bao gồm các thông tin và tài liệu như sau:
- Đơn xin cấp GPMT theo mẫu quy định
- Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường
- Giấy phép đăng lý kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến môi trường
- Bản vẽ hoặc bản thiết kế hoặc kế hoạch sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến môi trường
- Thông tin về công nghệ, quy trình sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến môi trường
- Bản tóm tắt đánh giá tác động môi trường
- Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất hoặc sở hữu đất
- Các tài liệu liên quan khác.
Hồ sơ xin giấy phép môi trường phải được chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng và chính xác. Các đối tượng xin GPMT cần thực hiện đầy đủ các thủ tục và đáp ứng các thủ tục và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật để đảm bảo được cấp phép và hoạt động đúng quy định. Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ xin cấp GPMT doanh nghiệp có nộp đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện xin cấp giấy phép. Quy trình xin cấp giấy phép môi trường đã được quy định như sau mời bạn đọc tham khảo bài đọc sau đây: 
QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Căn cứ Điều 41 Luật BVMT quy định về thẩm quyền cấp GPMT như sau:
Bộ TNMT cấp GPMT như sau:

co quan cap giay phep moi truong

Cơ quan cấp giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

- Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này đã được Bộ TNMT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.
Bộ quốc phòng, bộ công an
Bộ quốc phòng, bộ công an cấp GPMT đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng an ninh.
UBND cấp tỉnh
UBND cấp tỉnh cấp GPMT cho các đối tượng sau:
- Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này
-  Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này năm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
- Đối tượng quy định tại khoản 02 Điều 39 của Luật này đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
UBND cấp huyện
UBND cấp huyện cấp GPMT đối với các đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 1,2,3 Điều này
Như vậy, nếu doanh nghiệp ở Tây Ninh lập GPMT thì cơ quan cấp GPMT có thể là UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh.

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

dich vu xin giay phep moi truong tai tay ninh
Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Tây Ninh
Tư vấn báo giá ngay  

DHG Technology là đơn vị lập GPMT với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường tư vấn lập hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp chúng tôi đã hoàn thành GPMT cho rất nhiều doanh nghiệp.
Quy trình thực hiện dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Tây Ninh
- Tư vấn soạn thảo báo cáo tổng hợp hồ sơ đề nghị xin cấp GPMT tại có quan nhà nước có thẩm quyền
- Nộp hồ sơ xin cấp GPMT đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Theo dõi tiến độ và thông báo cập nhật thông tin hồ sơ đến khách hàng
- Lấy kết quả
- Đại diện khách hàng trong suốt quá trình thực hiện GPMT từ viết hồ sơ, nộp hồ sơ, bổ sung chỉnh sửa hồ sơ, tiếp đoàn thẩm định

Xem thêm:  DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

Chúng tôi biết hiện tại có rất nhiều đơn vị thực hiện GPMT việc tìm hiểu và lựa chọn GPMT là một trong những quyết định khiến doanh nghiệp phải đắn đo cân nhắc. Dưới đây là một số lý do vì sao doanh nghiệp bạn nên lựa chọn chúng tôi làm GPMT tại Tây Ninh:
Kiến thức chuyên sâu: chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập GPMT giúp đơn vị có thể hiểu rõ các quy định, quy trình và yêu cầu cụ thể của Tây Ninh liên quan đến bảo vệ môi trường. Điều này giúp đảm bảo quá trình xin cấp giấy phép diễn ra một cách chính xác và nhanh chóng.
Mối quan hệ và kết nối: chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này trong nhiều năm, chúng tôi có thể có mối quan hệ và kết nối với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý môi trường, và các bên liên quan tại Tây Ninh. Điều này có thể giúp đơn vị này xử lý các thủ tục và yêu cầu một cách hiệu quả hơn.
Tư vấn chuyên nghiệp: chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên sâu am hiểu Luật đảm bảo tư vấn cặn kẽ rõ ràng cho doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ hồ sơ môi trường cần thiết.
Tiết kiệm: dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại DHG sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian so với tự làm. Vì việc chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính quá phức tạp và tốn kém quá nhiều thời gian
Hồ sơ đầy đủ: chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ trước khi nộp về cơ quan nhà nước đảm bảo quá trình xin cấp giấy phép môi trường được vận hành trơn tru
Vì thế mà việc lựa chọn dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Tây Ninh tại DHG chúng tôi đảm bảo dự án của doanh nghiệp đầy đủ tính pháp lý hồ sơ môi trường cần thiết để đảm bảo dự án được vận hành trơn tru và tránh bị xử phạt nếu vi phạm (nếu có). DHG Technology là đơn vị đã thực hiện giấy phép môi trường cho rất nhiều tỉnh thành như: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Định, Nha Trang, Bình Phước,....Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline: 0906.313.246 để được hỗ trợ tư vấn sớm nhất.

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

Giấy phép môi trường tại Tiền Giang bao gồm những thủ tục nào, cơ quan nào sẽ cấp phép giấy phép môi trường, tự làm giấy phép môi trường có khó không....

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

Việc xin cấp giấy phép môi trường tại Vĩnh Long đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi không có đủ năng lực chuyên môn tự thực hiện vì thế...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

Các doanh nghiệp ở Trà vinh thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường cần thực hiện giấy phép môi trường sớm nhất có thể, để thực hiện được giấy phép...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Giấy phép môi trường tại An Giang đang được rất nhiều doanh nghiệp tại An Giang quan tâm, ở vài viết này chúng tôi sẽ gửi đến doanh nghiệp việc thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

Lập giấy phép môi trường ở Bạc Liêu đang được các doanh nghiệp ở Bạc Liêu hết sức quan tâm chính vì Luật BVMT năm 2020 có nhiều thay đổi, các doanh...

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 ra đời đã bắt buộc các đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường chính vì thế mà các doanh nghiệp cần lưu ý về thời gian thực hiện...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  TẠI CÀ MAU

Việc thực hiện giấy phép môi trường ở các địa phương đang được gấp rút thực hiện vì đây là giai đoạn nước rút, các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện...

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Vào năm 2024 là thời gian nước rút để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường theo quy định mới của Luật BVMT 2020. Hiện tại các doanh nghiệp...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Nhà xưởng cho thuê hiện nay được coi là đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo quy định tại Luật BVMT 2020. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp...

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới được quy định ra sao? Tại sao các doanh nghiệp cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường?...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Viêc thực hiện giấy phép môi trường ở Đồng Tháp đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự thực hiện giấy phép môi trường...

Tin cũ hơn

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đã có những quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Thuận đơn vị DHG là một đơn vị uy tín chất lượng, cơ quan cấp giấy phép môi trường tại Bình Thuận, thời gian...

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Quan trắc môi trường nước thải là quá trình đo lường và theo dõi các chỉ tiêu và thông số liên quan đến chất lượng nước thải. Mục tiêu của việc quan...

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

Xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định, công ty xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định chi phí rẻ giá cả ưu đãi. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép...

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp trọn gói bên DHG đảm bảo giá cả ưu đãi giá rẻ bên cạnh đó là sự tận tâm chu đáo của đội ngũ nhân viên...

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin giấy phép môi trường ở Long An

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Những quy định quan trắc môi trường lao động theo quy định mới nhất năm 2023 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ nhất ở bài viết này.

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

Theo như quy định Luật BVMT 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thì bên cạnh Bộ TNMT, Bộ Công an Quốc phòng và UBND cấp tỉnh thì UBND cấp huyện cũng...

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung của giấy phép môi trường bao gồm những hạn mục nào, chi tiết nội dung thể hiện trong giấy phép môi trường bao gồm những gì? Ở bài viết này...

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

Công xin xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp chính là công ty Đạt Hoàng Gia. Chúng tôi là công ty xin cấp Giấy phép môi trường cho doanh...

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn tra cứu đối tượng làm giấy phép môi trường, có rất nhiều doanh nghiệp loay hoay thắc mắc liệu doanh nghiệp của mình có nằm trong diện thực...

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

Giấy phép xả thải hết hạn sẽ không còn được gia hạn nữa mà thay vào đó là giấy phép môi trường. Điều này được quy định trong Luật bảo vệ môi trường...

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Có một vài doanh nghiệp thắc là có quy định về trường hợp thu hồi và cấp lại Giấy phép môi trường hay không? Và việc thu hồi hay cấp lại trình tự như...

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

Xin cấp giấy phép môi trường ở Đồng Nai hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đang rất lo lắng về vấn đề xin cấp giấy phép môi trường, ở bài...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây