85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Print Friendly and PDF

1. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

giay phep moi truong theo luat moi la gi
 

Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
Giấy phép môi trường thay thế cho các loại giấy phép môi trường thành phần trước đây như giấy phép xả thải, sổ chủ nguồn thải, giấy chứng nhận đủ điều kiện về bao vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, giấy phép xử lý chất thải độc hại, giấy xác nhận hoàn thành công trình xử lý chất thải,…

2. TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

tai sao can phai lap giay phep moi truong
 
Tại sao cần lập giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là một trong những công cụ pháp lý trong công tác quản lý môi trường của các cơ quan ban ngành ở nước ta. Vì thế mà việc các doanh nghiệp cần thực hiện giấy phép môi trường là tất yếu. Doanh nghiệp nên lập giấy phép môi trường vì có nhiều lý do quan trọng, như sau:
Tuân thủ pháp luật: Việc lập giấy phép môi trường, doanh nghiệp đảm bảo rằng họ tuân thủ pháp luật và không vi phạm các quy định liên quan đến môi trường.
Bảo vệ môi trường: Các doanh nghiệp có tác động xấu đến môi trường thông qua hoạt động sản xuất, xử lý chất thải. Lập giấy phép môi trường giúp đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện một cách bền vững và không gây hại cho môi trường xung quanh.
Xây dựng hình ảnh tích cực: Công tác bảo vệ môi trường được đánh giá cao trong xã hội hiện đại. Các doanh nghiệp có giấy phép môi trường thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và cam kết với môi trường. Điều này giúp xây dựng hình ảnh tích cực và tạo lòng tin từ phía khách hàng, đối tác và cộng đồng.
Tránh rủi ro pháp lý và tài chính: Việc không có giấy phép môi trường hoặc vi phạm quy định môi trường có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý và bị xử phạt nghiêm trọng. Các doanh nghiệp có giấy phép môi trường để giảm thiểu rủi ro này.
Việc lập giấy phép môi trường không chỉ là một nhiệm vụ pháp lý mà còn mang lại nhiều lợi ích về tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh tích cực và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

3. ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

doi tuong can thuc hien giay phep moi truong
Đối tượng cần thực hiện giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

Theo Điều 39 Luật BVMT 2020 đối tượng phải có GPMT bao gồm:
- Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường  phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. Đối với dự án đầu tư công khẩn cấp thoe quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có hiệu lực thi hành về tiêu chí môi trường quy định ở trên.
Vì thế mà ta có thể thấy các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh hoạt động có phát sinh nước thải, khi thải , bụi đều cần lập giấy phép môi trường trừ những dự án đầu tư khẩn cấp phục vụ cho công ích thì sẽ được miễn giấy phép môi trường

4. CƠ QUAN THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

co quan co tham quyen cap giay phep moi truong
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép môi trường sẽ được phân cấp thùy thuộc vào quy mô, vốn, và một vài tiêu chí khác của dự án. Theo quy định tại Điều 41 Luật BVMT quy định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường như sau:
- Bộ TNMT cấp GPMT cho các đối tượng được Bộ phê duyệt kết quả của báo cáo đánh giá tác động môi trường. Những dự án có địa bàn nằm trên 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh. Bộ TNMT cũng đồng thời cấp GPMT cho các cơ quan sản xuất có thực hiện nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về phục vụ sản xuất hay những cơ sở xử lý chất thải nguy hại.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp GPMt cho các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến bí mật nhà nước, các hoạt động an ninh được giữ kín.
- UBND cấp tỉnh cấp GPMT cho những dự án thuộc nhóm II tại điều 39 Luật BVMT. Dự án đầu tư thuộc nhóm III của Điều 39 nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên. Bên cạnh đó còn có nhóm đối tượng quy định tại Khoản 02 Điều 39 của Luật này được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
- UBND cấp huyện cấp GPMT đối với đối tượng không thuộc thẩm quyền của 03 cơ quan trên.

Xem thêm:  VĂN BẢN XIN CẤP GIẨY PHÉP MÔI TRƯỜNG

5. QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

quy trinh xin cap giay phep moi truong
Quy định quy trình xin cấp giấy phép môi trường

BƯỚC 1: Chủ đầu tư dự án, cơ sở/đơn vị tư vấn nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT cho cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT có thể nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hay qua cổng thông tin điện tử của dịch vụ công và đóng phí thẩm định GPMT theo quy định.
BƯỚC 2: Trong thời gian 05 ngày kể tư ngàu nhận được hồ sơ của chủ đầu tư dự án, cơ sở/ đơn vị tư vấn cơ quan cấp GPMT thực hiện các việc như sau:
- Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT trên các trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép trừ các thông tin thuộc bí mật quốc gia nhà nước và bí mật của doanh nghiệp được quy định theo pháp luật.

- Gửi ý kiến tham vấn về việc xả nước thải vào công trình thủy lợi đến cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm giám sát công trình thủy lợi. Đồng thời, văn bản này cũng áp dụng cho chủ đầu tư dự án xây dựng và quản lý hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu dự án đặt trong khu vực này), trừ khi dự án đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thay đổi liên quan đến việc xả nước thải so với quyết định đã được phê duyệt.
BƯỚC 3: Tổ chức thẩm định cấp GPMT theo quy định:
- Đối với trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Hoặc nội dung thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật BVMT, cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT lập hội đồng thẩm định, không tổ chức kiểm tra thực tế.
- Đối với trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt ĐTM và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật BVMT, dự án đầu tư có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất dự án thực hiện  dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT thành lập tổ thẩm định cấp GPMT không tổ chức kiểm tra thực tế.
- Đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng thực hiện ĐTM, cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT thành lập hội đồng thẩm định/tổ thẩm định . Hội đồng thẩm định và tổ thẩm định có trách nhiệm tổ chức khỏa sát thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án.
- Đối với trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM, cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT thành lập hội đồng thẩm định và tổ thẩm định có trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án.
- Đối với trường hợp cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động, cơ quan thẩm quyền cấp GPMT không thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định mà chỉ thành lập đoàn kiểm tra.
BƯỚC 4: Căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc kết quả của đoàn kiểm tra cơ quan cấp GPMT xem xét, cấp GPMT cho dự án đầu tư, cơ sở trong trường hợp đủ điều kiện cấp GPMT hoặc có văn bản thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở và nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện cấp GPMT. Nếu hồ sơ phải chỉnh sửa bổ sung để đảm bảo căn cứ cho việc cấp phép, cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT có văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phải bổ sung chỉnh sửa.

6. QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI DHG TECHNOLOGY

quy trinh xin cap giay phep moi truong tai dhg tehnology
Quy trình xin cấp giấy phép môi trường tại DHG Technology
Tư vấn báo giá ngay  

Chúng tôi biết rằng doanh nghiệp có nhiều lựa chọn để có thể lựa chọn đơn vị tư vấn để cùng doanh nghiệp đồng hành trong việc xin cấp giấy phép môi trường. Chúng tôi xin gửi quý khách hàng quy trình hỗ trợ khách hàng thực hiện GPMT tại DHG như sau:
Bước 1: Khảo sát tư vấn với khách hàng về công việc và tiến trình thực hiện công việc, tiến hành thu thập thông tin liên quan đến dự án

Bước 2: Khảo sát hiện trạng tại doanh nghiệp đo đạc lấy mẫu
Bước 3: Viết báo cáo
Bước 4: Gửi báo cho khách hàng xem xét và ký duyệt
Bước 5: Hoàn tất hồ sơ và nộp về cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Bước 6: Thay mặt/phối hợp với chủ dự án để tiếp đoàn thẩm định
Bước 7: Chỉnh sửa báo cáo và bổ sung hồ sơ (nếu có)
Bước 8: Gửi khách hàng ký duyệt (nếu có)
Bước 9: Trình nộp hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
Bước 10: Chờ xét duyệt và cấp giấy phép
Trên đây là quy trình xin cấp giấy phép môi trường của DHG Technology nếu quý khách hàng có nhu cầu tìm đơn vị dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường trọn gói có thể liên hệ với chúng tôi qua: 0906.313.246. Rất mong có cơ hội được hợp tác cùng quý khách hàng trong thời gian sắp tới.

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

Giấy phép môi trường tại Tiền Giang bao gồm những thủ tục nào, cơ quan nào sẽ cấp phép giấy phép môi trường, tự làm giấy phép môi trường có khó không....

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

Việc xin cấp giấy phép môi trường tại Vĩnh Long đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi không có đủ năng lực chuyên môn tự thực hiện vì thế...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

Các doanh nghiệp ở Trà vinh thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường cần thực hiện giấy phép môi trường sớm nhất có thể, để thực hiện được giấy phép...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Giấy phép môi trường tại An Giang đang được rất nhiều doanh nghiệp tại An Giang quan tâm, ở vài viết này chúng tôi sẽ gửi đến doanh nghiệp việc thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

Lập giấy phép môi trường ở Bạc Liêu đang được các doanh nghiệp ở Bạc Liêu hết sức quan tâm chính vì Luật BVMT năm 2020 có nhiều thay đổi, các doanh...

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 ra đời đã bắt buộc các đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường chính vì thế mà các doanh nghiệp cần lưu ý về thời gian thực hiện...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  TẠI CÀ MAU

Việc thực hiện giấy phép môi trường ở các địa phương đang được gấp rút thực hiện vì đây là giai đoạn nước rút, các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện...

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Vào năm 2024 là thời gian nước rút để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường theo quy định mới của Luật BVMT 2020. Hiện tại các doanh nghiệp...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Nhà xưởng cho thuê hiện nay được coi là đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo quy định tại Luật BVMT 2020. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp...

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới được quy định ra sao? Tại sao các doanh nghiệp cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường?...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Viêc thực hiện giấy phép môi trường ở Đồng Tháp đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự thực hiện giấy phép môi trường...

Tin cũ hơn

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đã có những quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Thuận đơn vị DHG là một đơn vị uy tín chất lượng, cơ quan cấp giấy phép môi trường tại Bình Thuận, thời gian...

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Quan trắc môi trường nước thải là quá trình đo lường và theo dõi các chỉ tiêu và thông số liên quan đến chất lượng nước thải. Mục tiêu của việc quan...

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

Xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định, công ty xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định chi phí rẻ giá cả ưu đãi. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép...

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp trọn gói bên DHG đảm bảo giá cả ưu đãi giá rẻ bên cạnh đó là sự tận tâm chu đáo của đội ngũ nhân viên...

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin giấy phép môi trường ở Long An

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Những quy định quan trắc môi trường lao động theo quy định mới nhất năm 2023 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ nhất ở bài viết này.

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

Theo như quy định Luật BVMT 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thì bên cạnh Bộ TNMT, Bộ Công an Quốc phòng và UBND cấp tỉnh thì UBND cấp huyện cũng...

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung của giấy phép môi trường bao gồm những hạn mục nào, chi tiết nội dung thể hiện trong giấy phép môi trường bao gồm những gì? Ở bài viết này...

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

Công xin xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp chính là công ty Đạt Hoàng Gia. Chúng tôi là công ty xin cấp Giấy phép môi trường cho doanh...

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn tra cứu đối tượng làm giấy phép môi trường, có rất nhiều doanh nghiệp loay hoay thắc mắc liệu doanh nghiệp của mình có nằm trong diện thực...

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

Giấy phép xả thải hết hạn sẽ không còn được gia hạn nữa mà thay vào đó là giấy phép môi trường. Điều này được quy định trong Luật bảo vệ môi trường...

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Có một vài doanh nghiệp thắc là có quy định về trường hợp thu hồi và cấp lại Giấy phép môi trường hay không? Và việc thu hồi hay cấp lại trình tự như...

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

Xin cấp giấy phép môi trường ở Đồng Nai hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đang rất lo lắng về vấn đề xin cấp giấy phép môi trường, ở bài...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây