85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Print Friendly and PDF

1. ĐỐI TƯỢNG CẦN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

doi tuong can quan trac moi truong 1

Đối tượng cần quan trắc nước thải

Theo quy định tại Điều 111 Luật BVMT năm 2020, các đối tượng cần được quan trắc môi trường nước thải như sau:

1.1 Đối tượng quan trắc nước thải tự động, liên tục:

- Các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp mà có xả nước thải vào môi trường.

- Các dự án đầu tư, cơ sở thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có lưu lượng nước thải trung bình trở lên được xả vào môi trường.

- Các dự án đầu tư, cơ sở không thuộc loại hình gây ô nhiễm môi trường nhưng có lưu lượng xả thải lớn vào môi trường.
Quá trình quan trắc môi trường nước thải tự động, liên tục phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật về quan trắc môi trường. Dữ liệu từ hệ thống quan trắc được truyền trực tiếp cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

1.2 Đối tượng quy định phải quan trắc nước thải định kỳ:

- Các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có xả nước thải ra môi trường.

- Các dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng xả nước thải lớn vào môi trường.

Các hoạt động quan trắc môi trường nước thải định kỳ phải đảm bảo thời gian, tần suất, và thông số theo quy định của pháp luật.
Lưu ý: Các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục không cần phải quan trắc định kỳ.
Mức xả thải được tính dựa trên công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải, theo Khoản 1 Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP với các mức xả thải trung bình và lớn như sau:
- Mức xả thải trung bình đối với các dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 200 m3/ ngày đêm tới dưới 500m3/ngày đêm, và mức xả thải lớn hơn 500 m3/ngày đêm.
- Mức xả thải đối với các dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 500 m3/ngày đêm tới dưới 1.000m3/ngày đêm, và mức xả thải rất lớn hơn 1.000m3/ngày đêm.

2. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI THEO NGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP

quan trac moi truong nuoc thai theo nghi dinh

Quan trắc nước thải theo nghị định 08/2022/NĐ-CP
Tư vấn báo giá ngay  

Luật quy định việc quan trắc nước thải được nêu tại Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP với các nội dung sau:

2.1 Quan trắc nước thải định kỳ

Các thông số và tần suất quan trắc được thực hiện theo giấy phép môi trường. Dựa trên tiêu chuẩn, loại hình sản xuất, nguyên nhiên liệu, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải để định hình thông số quan trắc.

Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần đối với các dự án, cơ sở lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và 6 tháng/lần cho các trường hợp còn lại.

2.2 Quan trắc nước thải tự động, liên tục

Chậm nhất đến ngày 31/12/2024, các dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động với lưu lượng xả thải quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII.
Các dự án với lưu lượng xả thải quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII phải hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc từ ngày 01/01/2025 khi vận hành thử nghiệm.
Đối với các dự án, cơ sở sử dụng clo hoặc hóa chất khử trùng với lưu lượng từ 1.000m3/ngày trở lên, thông số quan trắc bao gồm nhiệt độ, lưu lượng, và hàm lượng clo trong nước làm mát.
Yêu cầu đối với hệ thống quan trắc tự động:
- Phải được kiểm định, hiệu chuẩn tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng đo lường.
- Kết nối và truyền các dữ liệu cho cơ quan môi trường.
- Kết quả quan trắc được sử dụng để theo dõi, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp của công trình xử lý nước thải.

3. CÁC THÔNG SỐ QUAN TRỌNG TRONG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

cac thong so trong quan trac nuoc thai

Các thông số trong quan trắc nước thải

Các thông số cần quan trắc tự động, được liên tục ghi nhận bao gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra); nhiệt độ; pH; TSS (tổng chất rắn lơ lửng); COD (nhu cầu oxy hóa hóa học); NH4+ (ammoni); oxi hòa tan; tổng chất rắn lơ lửng; BOD (nhu cầu oxy hóa sinh học);...
Đối với dự án, nhà máy sản xuất công nghiệp thuộc loại có tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được quy định tại Phụ lục II, Mục I, Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Các thông số môi trường cụ thể theo ngành được ủy quyền thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.
Đối với hệ thống làm mát sử dụng chlorine hoặc loại hóa chất khử trùng chlorine, chỉ cần quan trắc các thông số: lưu lượng, nhiệt độ, chlorine.
Các thông số quan trắc chất lượng nước thải sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng lĩnh vực công nghiệp. Một số chỉ tiêu cơ bản bao gồm: COD (nhu cầu oxy hóa hóa học), TSS (tổng chất rắn lơ lửng), pH, độ màu, Nitơ, Phospho, Clor dư, Ammoniac, Photphat, Nitrate, TDS (tổng chất rắn hòa tan), DO (nồng độ oxy hòa tan)...
Ngoài các chỉ tiêu cơ bản, các trạm quan trắc nước thải tự động cũng có thể đo được các chỉ tiêu phức tạp như: Kim loại nặng (Cu, Cr, CN, Fe, Pb, As, Ni, Zn), thủy ngân, xyanua…

Xem thêm:  QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

4. SƠ NÉT VỀ HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

he thong quan trac nuoc thai tu dong

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Hệ thống quan trắc nước thải tự động bao gồm các thành phần chính sau:
- Trạm quan trắc chất lượng nước thải tự động của nhà máy xử lý nước thải tập trung.
- Kết nối với máy tính tại nhà máy xử lý nước thải tập trung.
- Truyền thông tin dữ liệu GSM/GPRS về trung tâm thu nhận và xử lý dữ liệu.
- Hệ thống thoát nước và nhà máy.
- Các tính năng của quan trắc nước thải tự động:
- Đo đạc tự động, liên tục đồng thời nhiều thông số.
- Lưu trữ dữ liệu tự động.
- Dễ dàng điều khiển.
- Hệ thống kết nối đa dạng module, dễ tích hợp và mở rộng.
- Lấy mẫu và bảo quản tự động, đồng thời thông báo khi có thông số vượt ngưỡng.
+ Kết nối với máy tính trong phòng điều khiển để lưu trữ dữ liệu.
+ Truyền dữ liệu về trung tâm bằng giải pháp truyền thông GSM/GPRS và chia sẻ dữ liệu.

5. LÝ DO CẦN LẬP TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

tram quan trac nuoc thai tu dong

Trạm quan trắc nước thải tự động
Tư vấn báo giá ngay  

Giúp cơ quan quản lý giám sát việc xả thải, chất lượng và khối lượng nước thải. Cài đặt trạm quan trắc giúp đưa ra các biện pháp giải quyết sự cố kịp thời.
Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về lấy mẫu nước thải, khi phát hiện các thông số vượt quy định, hệ thống sẽ tự động bơm nước thải vào máy lấy mẫu tự động và lưu trữ mẫu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tránh việc bị phạt: theo Nghị định 33/2017/NĐ-CP, mức phạt được quy định cụ thể nếu không lắp đặt trạm quan trắc tự động. Mức độ vi phạm và hành vi sẽ nhận mức phạt tương ứng. Các hình thức phạt có thể bao gồm cả xử phạt hành chính, đình chỉ khai thác hoặc sử dụng tài nguyên nước.
Tiện lợi: hệ thống quan trắc tự động có thể kết nối và điều khiển từ xa, xử lý kịp thời khi có sự cố, dễ dàng mở rộng hoặc nâng cấp theo nhu cầu. Ngoài ra, nó có khả năng đo đạc nhiều thông số khác nhau và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy tính để dễ dàng quản lý.

6. TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG CUNG CẤP BỞI DHG TECHNOLOGY

dhg technology don vi quan trac nuoc thai tu dong

DHG Technology đơn vị quan trắc nước thải tự động

DHG Technology là công ty chuyên cung cấp giải pháp công nghệ tư vấn, thiết kế và lắp đặt các trạm quan trắc nước thải theo tiêu chuẩn quốc tế, với các ưu điểm vượt trội:
- Thiết kế nhỏ gọn, giá thành hợp lý và ưu đãi.
- Vận hành đơn giản, độ tin cậy cao và ít yêu cầu bảo trì.
- Thông báo kết quả nhanh chóng khi có thông số vượt ngưỡng, giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề kịp thời.
- Hệ thống đạt chuẩn và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Cung cấp phần mềm quản lý trên website và ứng dụng điện thoại, giúp quản lý dễ dàng và nhanh chóng.
Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải hay tìm một đơn vị quan trắc môi trường uy tín đáng tin cậy hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0328 196 623  0906.313.246 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết.

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Thuận đơn vị DHG là một đơn vị uy tín chất lượng, cơ quan cấp giấy phép môi trường tại Bình Thuận, thời gian...

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới được quy định ra sao? Tại sao các doanh nghiệp cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường?...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

Giấy phép môi trường tại Tiền Giang bao gồm những thủ tục nào, cơ quan nào sẽ cấp phép giấy phép môi trường, tự làm giấy phép môi trường có khó không....

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Vào năm 2024 là thời gian nước rút để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường theo quy định mới của Luật BVMT 2020. Hiện tại các doanh nghiệp...

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Nhà xưởng cho thuê hiện nay được coi là đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo quy định tại Luật BVMT 2020. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đã có những quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  TẠI CÀ MAU

Việc thực hiện giấy phép môi trường ở các địa phương đang được gấp rút thực hiện vì đây là giai đoạn nước rút, các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện...

Tin cũ hơn

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

Xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định, công ty xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định chi phí rẻ giá cả ưu đãi. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép...

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp trọn gói bên DHG đảm bảo giá cả ưu đãi giá rẻ bên cạnh đó là sự tận tâm chu đáo của đội ngũ nhân viên...

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin giấy phép môi trường ở Long An

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Những quy định quan trắc môi trường lao động theo quy định mới nhất năm 2023 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ nhất ở bài viết này.

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

Theo như quy định Luật BVMT 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thì bên cạnh Bộ TNMT, Bộ Công an Quốc phòng và UBND cấp tỉnh thì UBND cấp huyện cũng...

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung của giấy phép môi trường bao gồm những hạn mục nào, chi tiết nội dung thể hiện trong giấy phép môi trường bao gồm những gì? Ở bài viết này...

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

Công xin xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp chính là công ty Đạt Hoàng Gia. Chúng tôi là công ty xin cấp Giấy phép môi trường cho doanh...

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn tra cứu đối tượng làm giấy phép môi trường, có rất nhiều doanh nghiệp loay hoay thắc mắc liệu doanh nghiệp của mình có nằm trong diện thực...

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

Giấy phép xả thải hết hạn sẽ không còn được gia hạn nữa mà thay vào đó là giấy phép môi trường. Điều này được quy định trong Luật bảo vệ môi trường...

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Có một vài doanh nghiệp thắc là có quy định về trường hợp thu hồi và cấp lại Giấy phép môi trường hay không? Và việc thu hồi hay cấp lại trình tự như...

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

Xin cấp giấy phép môi trường ở Đồng Nai hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đang rất lo lắng về vấn đề xin cấp giấy phép môi trường, ở bài...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan...

[TẤT TẦN TẬT] GIẢI ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

[TẤT TẦN TẬT] GIẢI ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng cần làm giấy phép môi trường, cơ quan cấp giấy phép môi trường , thời gian thực hiện giấy phép môi trường, 7...

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và có được kết quả tối ưu trong việc xin cấp giấy...

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH NHẤT

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH NHẤT

Báo giá dịch vụ làm giấy phép môi trường theo Luật BVMN mới nhất, mức giá hợp lý, cạnh tranh và tiết kiệm cho doanh nghiệp. báo giá theo từng dựn án....

PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Phí thẩm định giấy phép môi trường còn tùy thuộc vào dự án của chủ đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của huyện, tỉnh, hay bộ.Phí thẩm...

VĂN BẢN XIN CẤP GIẨY PHÉP MÔI TRƯỜNG

VĂN BẢN XIN CẤP GIẨY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hiện nay việc sáp nhập 7 loại giấy phép môi trường thành phần thành 1 loại giấy phép gọi là giấy phép môi trường. Việc đề nghị cấp giấy phép môi...

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 đã thay đổi và có nhiều cập nhật nhật mới, đặc biệt nhất là gom 7 loại giấy phép trước kia thành giấy phép môi trường. Vậy tại sao các...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG

Xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Dương ở đâu? Những đơn vị dịch vụ môi trường nào xin cấp giấy phép môi trường uy tín tại Bình Dương? Hồ sơ, thủ...

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, hồ sơ đề nghị làm giấy phép môi trường,Thời hạn của giấy phép môi trường sẽ được giải đáp ở bài viết này

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây